Atypisk parkinsonisme

Udover Parkinsons sygdom findes en række sygdomme, som ligner Parkinsons sygdom og hvor parkinsonisme er til stede. De benævnes samlet atypisk parkinsonisme – da det typiske er Parkinsons sygdom – og beskrives i denne brochure. De fire former for atypisk parkinsonisme er Demens med Lewy Bodies (DLB), Multipel System Atrofi (MSA), Progressiv Supranucleær Parese (PSP) og Cortico Basal Degeneration (CBD).
Forfatterinfo: 
Skrevet af Anders Lundetoft Clausen
Price: kr. 20,00
Katalog: