Viden om parkinson i kommunerne

Personer med parkinson kommer i løbet af deres sygdomsforløb i kontakt med mange forskellige faggrupper i kommunerne, og i den senere del af sygdommen ofte på daglig basis.

Det er derfor vigtigt, at kommunens medarbejdere har viden om parkinson og kan tilrettelægge deres indsats, så den tilgodeser de udfordringer, som Parkinsons sygdom giver den enkelte borger.

Grundkursus

Parkinsonforeningen og Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom udbyder et-dagskurser rettet mod kommunalt ansat personale, herunder sygeplejeske/SSA, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder mv.

Kurserne udbydes fra 2020 gratis og med et deltagermaksimum fra hver kommune for at sikre at flest mulige kommuner kan få øget deres viden om sygdommen. Yderligere information om kurserne fås ved at kontakte Elsebeth Bech, ebech@parkinson.dk, 36 35 02 30 eller Vibeke Grønlund, vg@parkinson.dk, 24 96 22 18.

Parkinson Vidensdag 2022

Den 4. oktober 2022 afholder Videns- og kompetencecenteret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom (et samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Sano) en vidensdag med fokus på erfaringer, muligheder og perspektiver for bedre organisering og intervention for borgere med parkinson.

Seminaret har til formål at indkredse og tydeliggøre muligheder og begrænsninger for hensigtsmæssig organisering for parkinsonrehabilitering i borgerens nærmiljø. Oplæg og drøftelser vil tage afsæt i de non-motoriske og herunder kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom.

Tilmelding sker via link i nedenstående dokument.

Invitation til vidensdag

Download

Kommunale parkinsonkontaktpersoner

Følgende kommuner har etableret en parkinsonkoordinatorfunktion / parkinsonkonsulent eller lignende:

Fredensborg: Visitator og parkinsonkoordinator Anne Landau-Bojesen
anlb@fredensborg.dk, 72 56 50 07 kl. 9-12 man-fre

Frederiksberg: Parkinsonkoordinatorer Rikke Sikora og Maria Lilliendal
rikkes@hjemmehjaelpen.dk, 41 70 52 09

Gladsaxe: Demenskoordinator/Parkinsonkonsulent Marianne Neess
parkinson@gladsaxe.dk, 39574664

Hvidovre: Parkinsonkoordinatorer Laura Kirkhammer tlf. 61 91 68 81, Christina Ehlers tlf. 41 32 06 40 og Anne Ellemand tlf. 25 43 81 24,
Hvidovre Sundhedscenter, https://sundhedscenter.hvidovre.dk/Sundhed

Herlev: Hjemmesygeplejerske Corinne Skov-Martinet
corinne.skov-martinet@herlev.dk, 23 45 70 86 / 44 52 61 91

Ballerup: Hjerneskadekoordinator Margit Davies
mda@balk.dk, 44 77 31 27

Rudersdal: Visitator Siri Haulund
sha@rudersdal.dk, 46 11 50 50

Slagelse: Social- og omsorgskoordinator Hanne Karimi
hanka@slagelse.dk

Odense: Ergoterapeut Lisbeth Lund Rasmussen, llun@odense.dk
Fysioterapeut Tore Rossen Schweer, trsc@odense.dk
Telefonisk kontakt til Parkinsonteamet/ Odense Kommune: Indgangen, tlf. 63752575, tryk: 4

Vejen: Parkinson- og sclerosekonsulent Marianne Byskov Møller Holdensen
mbmh@vejen.dk , 30 17 09 10

Morsø: Koordinator Karen Frøslev Hansen
karen.hansen@morsoe.dk, 20 12 80 76 / 99 70 69 60

I andre kommuner er der etableret en kontaktperson for parkinsonramte:

Stevns: Demenskoordinator Line Henriksen
linehenr@stevns.dk, 51 16 78 22

Aalborg: Ergoterapeut Kolbrun Hedinsdottir
kohe-aeh@aalborg.dk, 41 15 14 82

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.