Viden om parkinson i kommunerne

Personer med parkinson kommer i løbet af deres sygdomsforløb i kontakt med mange forskellige faggrupper i kommunerne, og i den senere del af sygdommen ofte på daglig basis.

Det er derfor vigtigt, at kommunens medarbejdere har viden om parkinson og kan tilrettelægge deres indsats, så den tilgodeser de udfordringer, som Parkinsons sygdom giver den enkelte borger.

Grundkursus

Parkinsonforeningen og Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom udbyder et-dagskurser rettet mod kommunalt ansat personale, herunder sygeplejeske/SSA, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder mv.

Kurserne udbydes fra 2020 gratis og med et deltagermaksimum fra hver kommune for at sikre at flest mulige kommuner kan få øget deres viden om sygdommen. Yderligere information om kurserne fås ved at kontakte Lea Munk Staugaard, lms@parkinson.dk, 36 35 02 30 eller Vibeke Grønlund, vg@parkinson.dk, 24 96 22 18.

Kommunale parkinsonkontaktpersoner

Følgende kommuner har etableret en parkinsonkoordinatorfunktion / parkinsonkonsulent eller lignende:

Frederiksberg: Parkinsonkoordinatorer Rikke Sikora og Maria Lilliendal
rikkes@hjemmehjaelpen.dk, 41 70 52 09

Gladsaxe: Demenskoordinator/Parkinsonkonsulent Cecilie Aakerøe Andersen
ceaaan@gladsaxe.dk, 39 57 46 87

Hvidovre: Parkinsonkoordinatorer Laura Kirkhammer, Christina Ehlers og Anne Ellemand, Hvidovre Sundhedscenter
https://sundhedscenter.hvidovre.dk/Sundhed, 36 39 37 37

Herlev: Hjemmesygeplejerske Corinne Skov-Martinet
corinne.skov-martinet@herlev.dk, 23 45 70 86 / 44 52 61 91

Ballerup: Hjerneskadekoordinator Margit Davies
mda@balk.dk, 44 77 31 27

Rudersdal: Visitator Siri Haulund
sha@rudersdal.dk, 46 11 50 50

Slagelse: Social- og omsorgskoordinator Hanne Karimi
hanka@slagelse.dk

Odense: Parkinsonteam, Anastassia Rosenring
aacr@odense.dk, 61 63 16 77

Vejen: Parkinson- og sclerosekonsulent Marie Næsby
marne@vejen.dk, 30 17 09 10 / 79 96 09 10

Morsø: Koordinator Karen Frøslev Hansen
karen.hansen@morsoe.dk, 20 12 80 76 / 99 70 69 60

I andre kommuner er der etableret en kontaktperson for parkinsonramte:

Stevns: Demenskoordinator Line Henriksen
linehenr@stevns.dk, 51 16 78 22

Aalborg: Ergoterapeut Kolbrun Hedinsdottir
kohe-aeh@aalborg.dk, 41 15 14 82

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.