Informatørkorps

Parkinsonforeningens informatørkorps holder oplæg om hvordan de lever med Parkinsons sygdom for undervisningsinstitutioner, plejehjem og andre, der gerne vil vide mere om sygdommen.
Det er gratis at rekvirere en informant.

DSC_0126

Her kan du finde om de enkelte informatører. Hvis du ønsker at invitere en af dem ud til et oplæg, kan du tage kontakt direkte til informatøren og aftale nærmere. Informatørerne skal dog have deres transport betalt af rekvirenten.

Hvis du har generelle spørgsmål til informatørkorpset, kan du kontakte Lea Munk Staugaard, sekretariatet på tlf. 36 35 02 30 eller Lms@parkinson.dk

Informatører

Følgende fremgår for hver enkelt informatør på hjemmesiden i kreds- eller postnummerrækkefølge.

Jan D. Petersen, København
Jan er først i 1960 og har haft parkinson siden 2010. Jan arbejder i fleksjob som pedel på et gymnasium. Jan fik i 2018 en Deep Brain Stimulation-operation, der mindsker han fysiske symptomer. Jan fortæller gerne om og viser klip fra operation.

Kontaktoplysninger:
Mail: jdp111060@gmail.com 
Tlf. 27 57 35 72

Lina Lagstrøm, København
Lina er født i 1964 og har haft diagnosen siden 2020. Lina har arbejdet 35 år i samme firma som bl.a. leder, underviser og ansvarlig for træning og udvikling. Lina ønsker at skabe mere opmærksomhed omkring parkinson og undrer sig selv over, at ingen omkring hende havde opdaget, at hun havde udviklet parkinson. Hun har husker tydeligt reaktionen på diagnosen og processen ift. at skulle leve et liv med en kronisk sygdom.

Kontaktoplysninger:
Mail: lina.lagstrom@hotmail.com
Tlf. 23 68 45 52

Jette Oppelstrup, Herlev
Jette er født i 1973 og har haft diagnosen siden 2017. Jette arbejder i fleksjob som urmager og har to hjemmeboende sønner. Da Jette fik diagnosen, oplevede hun, at sønnernes skole manglede viden om sygdommen og derfor vil hun især gerne holde oplæg på skoler og i institutioner.

Kontaktoplysninger:
Mail: joppelstrup@hotmail.com
Tlf. 40 71 12 38

Heino Jespersen, Hellerup
Heino er født i 1954 og har haft diagnosen siden 2008. Heino er uddannet cand.polit og har bl.a. været kontorchef i Integrationsministeriet og senest ansat i fleksjob fra 2211-2019 i samme sted. For Heino var det vigtigt at kunne beholde kontakten til arbejdsmarkedet længe og bruge sine kompetencer. Heino har holdt flere oplæg, bl.a. for medicinalfirmaer.

Kontaktoplysninger:
Mail: heino@unitywalk.dk
Tlf. 40 22 15 96

Hanne Corneliussen, Bagsværd
Hanne er født i 1955 og har haft diagnosen siden 2000. Hanne arbejder stadig nogle timer om ugen som bogholder. Hanne er frivillig i flere dele af foreningen og går meget op i at bevæge sig. Hannes mantra er at det er vigtigt at bevæge sig og holde sig i gang.

Kontaktoplysninger:
Mail: hcorneliussen@stageone.dk
Tlf. 26 15 72 63

Preben Carøe, Hørsholm
Preben er født i 1951 og har haft diagnosen siden 2010. Preben er formand i Nordsjællands kredsen og medlem af forretningsudvalget. Preben tager i oplægget udgangspunkt i sin egen sygdom og symptombillede for at fænge tilhørerne.

Kontaktoplysninger:
Mail: pc@caroeeconsult.com
Tlf. 21 71 38 88

Kristine Nielsen, Roskilde
Kristine er født i 1950 og har haft diagnosen siden 2015. Kristine har arbejdet som almen praktiserende læge indtil 2017. Kristine vil gerne udbrede kendskabet til parkinson til især sundhedspersonalet, bl.a. betydningen af tålmodighed og ro, når tempoet er nedsat.

Kontakt oplysninger:
Mail: kristine.nielsen@dadlnet.dk
Tlf. 22 66 10 30

Mette Bernth, Odense
Mette er født i 1965 og har haft diagnosen siden 2018. Mette er uddannet sygeplejerske og arbejder i fleksjob. Hun vil gerne fortælle om, hvordan det føles at have parkinson og kan bruge sin viden som sygeplejerske.

Kontaktoplysninger:
Mail: mette@ebbebernth.dk
Tlf. 20 41 10 88

Kitte Brodal, Middelfart  
Kitte er født i 1949 of har haft diagnosen siden 2015. Kitte er uddannet folkeskolelærer og er nu leder af en klub i Parkinsonforeningen. Kitte vil gerne fortælle om hvordan det er at leve med kronisk sygdom og hvilken betydning det har for hende at møde andre med sygdommen i foreningen.

Kontaktoplysninger:
Mail: kittebrodalstrib@gmail.com
Tlf. 41 58 67 03

Lars Hansen, Kolding
Lars er født i 1958 og har haft diagnosen parkinson siden 2010. Lars arbejdede 5 år som efterskolelærer med sin diagnose og fik derefter en førtidspension. Lars fik i 2019 en Deep Brain Stimulation-operation. Lars vil gerne afmystificere sygdommen og fortælle om både de synlige samt usynlige symptomer, såsom kognitive vanskeligheder.

Kontaktoplysninger:
Mail: larshkie@gmail.com
Tlf. 21 75 55 36

Ingeborg Uldahl, Vejle
Ingeborg er født i 1954 og har haft diagnosen siden 2009. De sidste 5 år på arbejdsmarkedet i fleksjob og nu folkepensionist.
Ingeborg lægger vægt på at fortælle om hverdagens usynlige udfordringer, de non-motoriske symptomer. Mange overraskes over de mange kampe vi må kæmpe – ud over problemer med rysten og stivhed.

Kontaktoplysninger:
Mail: ingeborguldahl@gmail.com
Tlf. 24 24 60 48

Allan Bergholt, Herning
Allan er født i 1964 og har haft diagnosen parkinson siden 2005. Allan er tidligere klubmedarbejder og nu næstformand i Landsforeningen, hvor han bl.a. startede yngre-gruppen. Han sidder ligeledes i brugerrådet på neurologisk ambulatorium i Holstebro og i brugerrådet på Hospitalsenheden vest (det kommende regionshospital Gødstrup). Allan har holdt flere oplæg for social- og sundhedsassistenter. Allan har en bred viden om parkinson og foreningen.

Kontaktoplysninger:
Mail: allanbergholt@gmail.com
Tlf. 23 34 34 20

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.