Betænk Parkinsonforeningen i dit testamente eller legat

Et testamente sikrer, at tingene bliver, som du gerne vil have og forebygger misforståelser om, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du ikke har skrevet testamente, går arven efter dig til din nærmeste familie, dvs. ægtefælle og børn. Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten. Du kan også vælge at betænke venner, anden familie eller en god sag.

Parkinsonforeningen betaler advokatsalæret for oprettelse af testamente.

Parkinsonforeningen er som forening fritaget for at betale afgift til staten i forbindelse med arv. Det betyder, at du i visse tilfælde kan støtte Parkinsonforeningen med en del af din arv og samtidig sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Tilfældet gælder, hvis du kun efterlader arvinger, der skal betale den høje arveafgift på 36,25 % (f.eks. søskende, niecer, nevøer eller andre), eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 kr. eller derover.

LÆS MERE: Folder om arv testamente – hvordan og hvorfor?

Parkinsonforeningen er en del af Det Gode Testamente. Det er et samarbejde mellem 40 velgørende organisationer, der er gået sammen for at fortælle om de muligheder, der er for at støtte velgørenhed, når man laver testamente. Du kan læse mere på hjemmesiden www.detgodetestamente.dk, hvor du også kan få gode råd og vejledning til at lave testamente.

Ønsker du at oprette et testamente online eller oprette et legat til et allerede oprettet testamente, kan du gøre det via Legal Desk.

LÆS MERE: Legal Desk

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.