Støt Parkinsonforeningen

I Parkinsonforeningen har vi brug for din støtte til fortsat at arbejde for bedre vilkår for parkinsonfamilier i Danmark. Din støtte gør en forskel.

Der er flere måder at støtte Parkinsonforeningen på. Det kan være støtte med et valgfrit beløb via MobilePay eller indbetaling på foreningens konto, oprette et gavebrev, betænke Parkinsonforeningen i testamente, lave en indsamling, donere til begravelse eller bisættelse, lave frivilligt arbejde eller tanke benzin eller diesel ved OK Benzin.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).

Ved at 'klikke' på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Støt via MobilePay eller indbetaling på foreningens konto

Støt Parkinsonforeningens arbejde med et valgfrit beløb via MobilePay 74725 eller ved at indbetale til foreningens konto, Nykredit, reg. 5470, konto nr. 7022895.

Du kan både få skattefradrag, når du donerer via MobilePay og indbetaler på foreningens konto. cpr nummer. Da foreningen ikke får cpr-numre automatisk ved indbetaling via mobilepay skal du selv i din donation anføre dit cpr-nummer, hvis du ønsker fradrag. Tilsvarende skal du, hvis du indbetaler et beløb på foreningens konto, også huske at oplyse dit cpr-nummer til foreningen, der indberetter dette til Skat.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).

Til toppen

Opret et gavebrev

Et gavebrev er en aftale mellem dig og Parkinsonforeningen, hvor du siger ja til at støtte foreningen med et fast beløb om året – stort som småt – i mindst 10 år. Du kan fratrække hele beløbet, dog højst 16.600 kr. (2020). Du får et fradrag på højest 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalsindkomst.

Du kan til enhver tid opsige dit gavebrev. Hvis du opsiger aftalen, inden der er gået 10 år, skal du betale de skattefordele, du har fået af aftalen, tilbage i skat. Ved dødsfald ophører aftalen, uden at der skal betales tilbage i skat.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).

Til toppen

Betænk Parkinsonforeningen i dit testamente eller legat

Et testamente sikrer, at tingene bliver, som du gerne vil have og forebygger misforståelser om, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du ikke har skrevet testamente, går arven efter dig til din nærmeste familie, dvs. ægtefælle og børn. Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten. Du kan også vælge at betænke venner, anden familie eller en god sag.

Hvis du betænker Parkinsonforeningen i dit testamente, sikrer du, at pengene går til et godt formål:

 • Parkinsonforeningen arbejder for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter.
 • Parkinsonforeningen arbejder på at udbrede kendskabet til Parkinsons sygdom.
 • Parkinsonforeningen bidrager med at sikre bedst mulige behandlingsmuligheder og støtte til forskning.

Parkinsonforeningen betaler advokatsalæret for oprettelse af testamente.

LÆS MERE: Folder om arv testamente - hvordan og hvorfor?

Når du laver et testamente, kan du også vælge at tildele et legat til en person eller en velgørende forening. Et legat er et bestemt pengebeløb eller en genstand. Du kan nemt selv oprette et legat med Parkinsonforeningens samarbejdspartner Legaldesk. Et legat via Legaldesk kan bruges uanset, om du allerede har oprettet et testamente eller ej, da legatet både kan stå alene eller kan blive brugt som tillæg til et eksisterende testamente. Parkinsonforeningen er en del af Det Gode Testamente. Det er et samarbejde mellem 37 velgørende organisationer, der er gået sammen for at fortælle om de muligheder, der er for at støtte velgørenhed, når man laver testamente. Du kan læse mere på hjemmesiden www.detgodetestamente.dk, hvor du også kan få gode råd og vejledning til at lave testamente. 

Det er gratis og uforpligtende at lave et legat, og du kan selv bestemme, om du senere vil underskrive det for at gøre det gyldigt.

LÆS MERE: Testamente med legat

LÆS MERE: Opret et legat

Parkinsonforeningen er som forening fritaget for at betale afgift til staten i forbindelse med arv. Det betyder, at du i visse tilfælde kan støtte Parkinsonforeningen med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Tilfældet gælder, hvis arvingerne er børn, børnebørn, forældre og arvinger uden for den allernærmeste familie, som skal betale arveafgift.

LÆS MERE: Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).

Til toppen

Støt som virksomhed

Ønsker I som virksomhed at støtte mennesker med parkinson og deres pårørende?

Parkinsonforeningen er en medlemsorganisation. Vores medlemmers kontingent og donationer er det vigtigste økonomiske grundlag for, at vi kan arbejde for vores vision: ”At mennesker med parkinson lever et godt liv med høj livskvalitet, og at kommende generationer ikke får parkinson.” Vi tilbyder bl.a. vores medlemmer følgende:

 • Kurser – vi afholder kurser for mennesker med parkinson og pårørende
 • Tilbud til den enkelte – vi udbyder specialiseret rehabiliteringsforløb
 • Oplysning og information – vi udgiver medlemsblad, facebookside, hjemmesider og publikationer
 • Lokal aktivitet – vi holder over 1.000 sociale og faglige arrangementer og netværksmøder landet over hvert år
 • Forskning – vi uddeler hvert år 3 mio. kr. i forskningslegater.

Som virksomhed kan du støtte Parkinsonforeningen på forskellige måder. Du kan enten tegne et erhvervsmedlemskab (større virksomheder) eller tegne et virksomhedsmedlemskab (mindre virksomheder). Du kan også vælge at donere et beløb til Parkinsonforeningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du som virksomhed ønsker at støtte os. Vi tager gerne en dialog om, hvad der passer bedst til netop jeres behov og ønsker. Kontakt Parkinsonforeningens sekretariat på tlf. 36 35 02 30 i åbningstiden mandag - fredag kl. 10-14.

Virksomheder bliver ifølge Parkinsonforeningens vedtægter optaget som støttemedlemmer uden stemmeret, jf. § 3 stk. 2.

Støt med et erhvervsmedlemskab (større virksomheder)

Større virksomheder, f.eks. medicinalfirmaer, kan tegne et erhvervsmedlemskab hos Parkinsonforeningen. Med et erhvervsmedlemskab viser I jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at I er en virksomhed, der støtter parkinsonsagen. Desuden får I:

 • Omtale på Parkinsonforeningens hjemmeside
 • Indrammet diplom til at hænge op i virksomheden
 • Parkinsonforeningens medlemsblad fire gange årligt.

Et erhvervsmedlemskab koster 5.000 kr. ex moms årligt. Som virksomhed kan kontingenter fratrækkes Skat, hvis det er med til at sikre, vedligeholde eller øge virksomhedens omsætning.

I kan melde jer ind her.

Du kan her se, hvem der er erhvervsmedlemmer i Parkinsonforeningen her.

Støt med et virksomhedsmedlemskab (mindre virksomheder)

Medlemskabet er målrettet de virksomheder/personer, der arbejder med parkinsonramte, f.eks. fysioterapeut, neurolog, ergoterapeut, kiropraktor, apoteker, tandlæge, talepædagog, diætist eller psykolog, og samtidig er en mindre virksomhed.

Med et virksomhedsmedlemskab får I Parkinsonforeningens medlemsblad fire gange årligt.

Et virksomhedsmedlemskab koster 500 kr. årligt. Som virksomhed kan kontingenter fratrækkes Skat, hvis det er med til at sikre, vedligeholde eller øge virksomhedens omsætning.

I kan melde jer ind her.

Støt med en donation

Som virksomhed kan I altid donere et beløb til Parkinsonforeningens vigtige arbejde for parkinsonramte og deres pårørende. En donation kan betales via en overførsel til Parkinsonforeningens konto, via MobilePay eller online på vores hjemmeside

Både privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for donationer, når de støtter Parkinsonforeningens arbejde. Læs mere om skattefradrag for donationer til velgørenhed her

Får din virksomhed en reklameydelse i forbindelse med et samarbejde, kan I som hovedregel få fradrag for beløbet som driftsudgift. Alle donationer med en reklameydelse bliver pålagt moms på fakturaen. Det er op til jeres virksomhed at bedømme, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostninger (f.eks. reklameudgift) jf. statsskattelovens §6. Konsultér evt. jeres revisor eller jurist for at få afklaret spørgsmålet.

Til toppen

Få skattefradrag for din donation til velgørenhed

Både privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for donationer, når de støtter Parkinsonforeningens arbejde. Du kan donere på to måder, som giver dig forskellige fradragsmuligheder:

Donationer direkte til forskning - fuld fradragsret uanset størrelse på donation

Donerer du direkte til forskning, kan du få fuldt fradrag uanset beløbets størrelse. Det betyder, at hvis du donerer penge til Parkinsonforeningen målrettet forskning, så kan du få fradrag fra den første til sidste krone. Fradraget registreres automatisk på din årsopgørelse.

Donationer til Parkinsonforeningens generelle formål - fradragsberettiget op til 16.600 kr. (2020)

Donerer du til Parkinsonforeningens generelle formål, hvor vi som forening arbejder for at give parkinsonramte og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår, kan du få fradrag for donationer op til 16.600 kr. (2020).

Hvis du ønsker fradrag, skal du sende dit cpr-nummer eller cvr-nummer til Parkinsonforeningen.

Her kan du læse mere om reglerne ved fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger

Du kan altid kontakte Parkinsonforeningen, hvis du har spørgsmål vedrørende skattefradrag. Kontakt Parkinsonforeningens sekretariat på tlf. 36 35 02 30 i åbningstiden mandag - fredag kl. 10-14.

Til toppen

Donér penge til Parkinsonforeningen ved at tage din medicin (DrugStars)

DrugStars er en ny app, der donerer penge til Parkinsonforeningen hver gang, du husker at tage din medicin – uden det koster dig en krone.  Som bruger af DrugStars optjener du point i form af stjerner, når du tager din medicin eller udvalgte håndkøbspræparater. De stjerner bliver omvekslet til rigtige penge, når du vælger at donere dem til Parkinsonforeningen.

Sådan kommer du i gang:

 1. Download DrugStars app’en fra www.DrugStars.com, og registrér din medicin.
 2. Fortsæt med at tage din medicin, som din læge har anvist.
 3. Få ”stjerner” i belønning for at have taget din medicin.
 4. Giv dine ”DrugStars” til Parkinsonforeningen, så konverterer DrugStars stjernerne til rigtige penge.

1 stjerne giver 7 øre. Det lyder ikke af meget, men 'mange bække små gør en stor å', og en gennemsnitlig patient samler ca. 1.000 stjerner på et år. Hvis 1.000 patienter gør det årligt, får Parkinsonforeningen 70.000 kr.

Midlerne er finansieret af virksomheder, men ingen medicinalvirksomheder er indblandet. Dog har medicinalvirksomheder mulighed for at tilkøbe sig adgang til data. 

Til toppen

Samarbejde med OK

Parkinsonforeningens sponsoraftale med OK giver bilister over hele landet mulighed for at støtte Parkinsonforeningen hver eneste gang, de tanker benzin eller diesel. Vel at mærke helt uden ekstra omkostninger.

LÆS MERE: OK Benzin

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).

Til toppen

Donation til begravelse eller bisættelse

Du kan betænke Parkinsonforeningen ved en begravelse eller bisættelse, hvis du i stedet for blomster ønsker at støtte foreningens arbejde. Du kan i dødsannoncen skrive, at i stedet for blomster bedes man betænke Parkinsonforeningen via Nykredit, reg. 5470, konto nr. 7022895. Det er vigtigt, at der i dødsannoncen står et mærke, f.eks. afdødes navn, som skal opgives ved donationen. Efter begravelsen sender Parkinsonforeningen et takkebrev med en oversigt over bidragsydere. Du kan få fradrag, hvis du opgiver dit cpr-nummer.

Kontakt meget gerne Parkinsonforeningen inden begravelsen på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00) for at aftale nærmere.

Til toppen

Lav din egen indsamling

På BetterNow kan du starte din egen indsamling til fordel for Parkinsonforeningens arbejde eller støtte andres indsamlinger. Du kan vælge at lave en indsamling knyttet til en begivenhed, f.eks. et marathon, Parkinson Unity Walk eller DHL. Du kan også lave en indsamling, som støtter foreningens generelle arbejde om vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse, sociale aktiviteter samt udbredelse af kendskabet til og forståelsen for sygdommens symptomer og konsekvenser.

Du kan trække din donation fra i skat. Skattefradraget trækkes automatisk, når du donerer via BetterNow, hvis du opgaver dit cpr-nummer eller cvr-nummer (virksomhed). Informationer vedrørende fradrag kan indtastes lige under angivelse af det beløb, du donerer på BetterNows hjemmeside. Det er den enkelte velgørenhedsorganisation, der modtager informationerne fra BetterNow, som har ansvaret for at indberette din donation til Skat. Donationer helt op til 16.600 kr. pr. år (2020) er fradragsberettigede.

LÆS MERE: BetterNow

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 36 35 02 30 (telefontid mandag - fredag kl. 10.00-14.00).

Til toppen

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde i foreningens regi er også en måde at støtte foreningen på – og dette er faktisk en stor del af livsnerven i foreningen. Hvis du ønsker at være frivillig i Parkinsonforeningen kan du enten kontakte din lokale kreds eller sekretariatet.

LÆS MERE: Kredsoversigt

LÆS MERE: Sekretariatet

Til toppen