Sekretariat

Parkinsonforeningens sekretariat holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Telefonerne er åbne alle hverdage fra 10-14 på telefon 36 35 02 30. Du er også velkommen til at sende en mail på info@parkinson.dk.

Find medarbejder

Astrid Blom, direktør

Astrid har ansvaret for ledelse af foreningens samlede administration og for samarbejdet med foreningens politiske ledelse, kredse, politiske udvalg og andre samarbejdspartnere. Hertil kommer politisk interessevaretagelse på nationalt plan. Astrid er uddannet cand.scient.soc., Ph.d. og Master of Public Governance.

Kontakt Astrid Blom
36 35 02 30 / 60 72 63 13
ab@parkinson.dk

Lea Munk Staugaard, socialrådgiver og udviklingsmedarbejder

Arbejdsopgaver inkluderer rådgivning om sociale forhold for medlemmer af Parkinsonforeningen og fagpersoner, social- og sundhedspolitiske opgaver i samarbejde med ledelsen og udviklingsopgaver i relation til Parkinsonforeningens virke og prioriteringer. Lea er uddannet socialrådgiver og cand.soc.

Kontakt Lea Munk Staugaard
36 35 02 30 (rådgivning tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00).
lms@parkinson.dk

Der kan sendes krypterede mails til den mailadresse, såfremt afsender selv kan sende sikker post. Du kan også uploade krypterede dokumenter til Lea via linket:

UPLOAD: Krypterede dokumenter

Marlene Grønnegaard Sørensen, sundhedspolitisk konsulent

Arbejdsopgaver inkluderer politisk interessevaretagelse og ledelse af diverse projekter. Heril kommer sekretariatsbetjening af hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Marlene er uddannet cand.scient.adm.

Marlene er pt. på barsel.

Louise Hjerting Nielsen, kommunikationsrådgiver og projektleder

Arbejdsopgaver inkluderer administration af hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev og presserelaterede opgaver. Hertil kommer planlægning og afvikling af events, diverse arbejdsgrupper og ledelse af projekter om dans og Parkinson Boxing. Louise er uddannet cand.comm. i kommunikation og socialvidenskab.

Kontakt Louise Hjerting Nielsen
36 35 02 30
Lhn@parkinson.dk

Kit Kaldan, bogholder

Kit er ansvarlig for foreningens løn og regnskab. 15 timer ugentligt.

Kontakt Kit Kaldan
36 35 02 37 (træffes torsdag)
kk@parkinson.dk

Marie Louise Kjølbye, journalist og redaktør

Arbejdsopgaver inkluderer produktion af Parkinson Nyt, forskningsformidlingog forskningsarrangementer samt udviklingaf publikationer. Marie Louise er uddannet mag.art. 22,5 timer ugentligt.

Kontakt Marie Louise Kjølbye
36 35 02 30
mlk@parkinson.dk

Susanne Sindt, kontormedarbejder

Arbejdsopgaver inkluderer administration af medlemssystem, udsendelse af materiale samt servicering af kredse og diverse projekter. 20 timer ugentligt.

Kontakt Susanne Sindt
36 35 02 30
ss@parkinson.dk

Karen Østergaard, forskningsformidler

Karen er neurolog, dr.med., ansat på Sano Rehabiliteringshospital, hvor hun ser parkinson-patienter til forundersøgelse og underviser. Tidligere klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Karen arbejder hjemmefra i Aarhus 15 timer ugentligt.

Kontakt Karen Østergaard
kao@parkinson.dk

Trine Hørmann Thomsen, projektmedarbejder

Arbejdsopgaver inkluderer fundraising og ledelse af projekter. Trine er ansat i en halv stilling (18,5 t/ugentligt) og har en tilsvarende halv stilling som forskningssygeplejerske i Bevægeklinikken på Rigshospitalet Glostrup. Således ønskes der med stillingen en ”brobyggerfunktion” mellem klinik, forskning og patientforening.

Kontakt Trine Hørmann Thomsen
tht@parkinson.dk

Annemette Øhlenschlæger Poulsen, studentermedhjælper

Arbejdsopgaver er varetagelse af rehabiliteringsprojektet, som hun også er kontaktperson for. Hertil kommer diverse administrative opgaver.
Annemette arbejder 12 timer ugentligt og er ved at uddanne sig til cand.mag.

Kontakt Annemette Øhlenschlæger Poulsen
aop@parkinson.dk
36 35 02 35

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.