Samarbejde

Parkinsonforeningen er medlem af en række paraplyorganisationer, ligesom foreningen også samarbejder med forskellige andre relevante parter, herunder læger og forskere samt medicinalindustrien. 

 

PARAPLYORGANISATIONER
Du kan læse mere om de enkelte organisationer ved at klikke på linkene herunder.

 

LÆGER OG FORSKERE
Parkinsonforeningen samarbejder løbende med nogle af landets førende parkinsonforskere og læger – bl.a. i kraft af foreningens forskningsråd, i forbindelse med uddeling af forskningslegater, ved konferencer og når lægerne eksempelvis holder oplæg ved arrangementer.

Som en del af deres faglige virke kan læger og forskere samarbejde med medicinalindustrien. For at skabe klarhed over eventuelle interessekonflikter skal lægemiddelsstyrelsen give tilladelse, hvis en læge tilknyttes en lægemiddelvirksomhed.

 

MEDICINALINDUSTRIEN
Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. Det kræver ansvarlighed og troværdighed i alt, hvad vi gør. Som privat patientorganisation samarbejder vi også med medicinalindustrien om afgrænsede projekter, og det samarbejde ønsker vi at være åbne omkring. Medicinalvirksomhederne vil i dette samarbejde medvirke som sponsorer af konkrete projekter, men foreningen promoverer hverken virksomhederne eller virksomhedernes produkter.

På Lægemiddelindustriforeningens (LIF) hjemmeside findes en oversigt over medicinalvirksomhedernes samarbejde med patientforeninger, herunder Parkinsonforeningen.

 

ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE