Hvorfor ambassadører?

Ifølge Parkinsonforeningens tidligere formand Jorry Højer er ambassadørerne foreningens 'udsendte' repræsentanter, som gennem deres personlighed, de tanker eller bedrifter de har gjort eller gør på den offentlige scene og med deres accept af at være vores ambassadører, sætter deres navn og omdømme og handlekraft i forbindelse med en social dimension, et handicap som Parkinsons sygdom.

Ambassadørerne er så at sige foreningens officielle repræsentanter, det er personer, som sætter deres navn og prestige ind for at gøre en forskel for både de der er ramt af sygdommen og pårørende, der ikke kan vælge sygdommens trængsler fra.

Med ambassadører får foreningen en unik mulighed, idet ambassadørerne kan tale om sagen udefra, fra et rum, hvor foreningen selv kan have svært ved at trænge ind og det giver en helt anden dimension, når fokus kommer fra en kant, hvor man ikke forventer den. Samtidig kan ambassadørerne offentligt formulere synspunkter, idéer og handlemuligheder, som der vil være flere der lytter efter, netop fordi de går ind i spillereglerne med hele deres prestige.