Det mener vi

Her kan du blive klogere på foreningens holdninger til en række vigtige emner, som rækker ind i hverdagen for den enkelte med parkinson.

Parkinsonforeningen kæmper for:

  • ParkinsonNet skal sikre høj kvalitet i nære sundhedsvæsen og bedre sammenhæng i patientforløb
  • Et permanent specialiseret rehabiliteringstilbud skal sikre bedre funktionsniveau og øget livskvalitet
  • Kommunal parkinsonkoordinator skal sikre alle borgere med parkinson adgang til relevante tilbud
  • Flere neurologer fordelt i hele landet skal sikre bedre behandling
  • Pårørendevejledere skal støtte de uundværlige pårørende
  • Vederlagsfri fysioterapi skal sikre patienter den vigtige fysioterapi hele året.

Teksten til de politiske mærkesager er under udarbejdelse.

Parkinsonforeningen indgår sammen med 12 andre organisationer i Parkinson-alliancen. Alliancen har udarbejdet Hvidbog om parkinson, der giver en samlet fremstilling af, hvad parkinson er, hvordan behandlingen er organiseret, hvilke udfordringer der er på området og hvordan området bør styrkes.

LÆS MERE: Hvidbog om parkinson

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.