Det kæmper vi for

I Parkinsonforeningen arbejder vi aktivt for at sikre personer med parkinson og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark lever op til 12.000 mennesker med Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne for foreningen at være det naturlige samlingspunkt – også lokalt – for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter samt at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder atypisk parkinsonisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser. Samtidig ønsker foreningen at bidrage til følgende:

  • At parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige muligheder i forhold til andre medborgere
  • At skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov
  • At støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

I 2021 har Parkinsonforeningen rundet 10.000 medlemmer. Omkring 2/3 af alle mennesker med parkinson i Danmark er medlem af foreningen. Det gør os stærke. Vi kan blive endnu flere og endnu stærkere.

Vedtægter

Download

Strategi for perioden 2022-2024

Download

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.