Parkinsonforeningens historie

En forårsaften i 1980 mødtes en lille kreds af mennesker og stiftede Dansk Parkinsonforening, som foreningen hed indtil 2008. Initiativtageren var Lise Hoffmeyer, hvis mand havde Parkinsons sygdom, og de fleste møder både inden stiftelsen og i foreningens spæde år foregik i Hoffmeyers hjem. De havde i et halvt års tid diskuteret mulighederne, og nu var tiden inde.

Den 19. maj 1980 afholdtes den stiftende generalforsamling. Siden er det gået slag i slag. I dag har Parkinsonforeningen 15 lokalkredse, egne kontorlokaler, en engageret protektor og fem ambassadører, der på fin vis repræsenterer foreningen på den offentlige scene. For ikke at tale om de mange frivillige, der gennemfører aktiviteter og arrangementer i foreningen året rundt.

Highlights

2015
Den første fireårige periode af Parkinsonforeningens rehabiliteringsprojekt afsluttes med afholdelsen af et seminar i november 2015, hvor resultaterne af evalueringen fremlægges. Et andet af foreningens store projekter, Parkinsonkoordinatorprojektet, afsluttet tillige i oktober. Foreningens medlemsblad Parkinson Nyt relanceres med nyt layout.

Ved hovedbestyrelsens møde i november vedtager foreningen en ny strategi for årene 2016-2018. Fire særlige indsatsområder bliver denne gang valgt ud: Det gode liv for parkinsonramte, pårørendes vilkår, dannelse af netværk og rekruttering af frivillige og medlemmer. 

I november uddeles tillige det hidtil største beløb til forskning - hele 3,2 mio. kr. Endelig er 2015 året, hvor vi byder velkommen til operasanger Tonny Landy og tv-vært Lisbeth Østergaard som nye parkinsonambassadører. 

2014
Den 11. april præsenterer Parkinsonforeningen resultaterne af den hidtil største danske undersøgelse af de skjulte sider af sygdommen – de såkaldte non-motoriske symptomer. Flere end 1.000 parkinsonramte og pårørende deltager undersøgelsen, der tydeligt viser, at de kognitive og skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom er mere generende i hverdagen for ramte og pårørende. 

Samtidig bliver en stor milepæl sat i oktober, hvor Parkinsonforeningen får tildelt 6,8 mio. kr. af satspuljemidlerne til at fortsætte rehabiliteringsprojektet i yderligere to år. I december lanceres et nyt layout på foreningens hjemmeside.

2013
I november 2013 skaber Parkinsonforeningen synlighed i gadebilledet med kampagnen Stand Still. Aviser, radio og tv rapporterer fra kampagnen, der genererer en del opmærksomhed. Parkinson Unity Walk afholdes for anden gang med stor succes. I oktober uddeles det hidtil største beløb - 2,2 mio. kr. – til dansk forskning i Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningens store satsning, Projekt Parkinsonkoordinator, afsluttes som en stor succes for de 70 parkinsonramte, der i 2012 og 2013 fik besøg af en parkinsonkoordinator. Projektet kører videre i flere københavnske  kommuner som inspiration til at sikre bedst mulig livskvalitet.

Parkinsonforeningens fire indsatsområder, yngre parkinsonramte, træning og fysisk aktivitet, fremskreden parkinsonisme og synlighed, er fortsat vigtige temaer og udgangspunkt for aktiviteter.

2012
2012 er et år med stort fokus på en aktiv livsstil med Parkinson. Fire steder i landet afholder foreningen velbesøgte weekendkurser for yngre parkinsonramte med fokus på netop træning, netværk og inspiration, og den 12. maj går 500 personer med til den første danske Parkinson Unity Walk.

Ved hovedbestyrelsens møde i november vedtager foreningen en ny strategi for årene 2013-2015. Fire særlige indsatsområder bliver denne gang valgt ud: Yngre parkinsonramte og deres familier, træning og fysisk aktivitet, fremskreden Parkinsonisme og synlighed.

Fredag den 23. november og lørdag den 24. november 2012 afholder Parkinsonforeningen for første gang på dansk grund et internationalt symposium i København. På konferencen kan foreningen bl.a. præsentere internationale oplægsholdere fra England, Tyskland, Sverige og USA. Knap 90 danske neurologer, forskere og behandlere har forinden meldt deres ankomst til konferencen.

Endelig er 2012 året, hvor Parkinsonforeningen fik ny adresse i Handicaporganisationernes hus Høje Taastrup. Her deler foreningen nu tag med 17 andre organisationer i verdens mest tilgængelige kontorhus.

2011
Det første nyhedsbrev udsendes til foreningens medlemmer og i slutningen af året gennemgår foreningens hjemmeside en gennemgribende renovering med nyt design, indhold og funktioner. Projekt Parkinsonkoordinatorer igangsættes med støtte fra Trygfonden og Helsefonden. De første hold gennemføres i rehabiliteringsprojektet i samarbejde med Vejlefjord Rehabiliteringscenter og Center for Sundhed og Træning i Skælskør.

Danske Fysioterapeuter publicerer og implementerer et sæt af kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med Parkinsons sygdom. Med til retningslinjerne følger en række regionale workshops, hvor flere end 300 fysioterapeuter får opkvalificeret deres viden om behandlingen af parkinsonpatienter. En stor del af disse fysioterapeuter offentliggøres på foreningens hjemmeside og Danske Fysioterapeuter modtager Pakkenbergprisen for arbejdet. Ved samme lejlighed uddeler foreningen i oktober det største beløb i mange år til forskning i Parkinsons sygdom - der uddeles 2,1 million med hjælp fra Bjarne Saxhofs fond.

Endelig er 2011 året, hvor Parkinsonskolen bliver landsdækkende med undervisningstilbud til alle foreningens medlemmer.

2010
Foreningen afholder 30-års jubilæum i festsalen på Københavns Universitet med en faglig konference om formiddagen og en festlig eftermiddag og aften for medlemmerne. Nicolas Bro udnævnes som ambassadør. I oktober afholdes Kunsten stiger - en gallaforestilling til fordel for Parkinsonforeningen med flere end 600 publikummer i Herning. Mange års arbejde resulterer i, at der med oktobers satspuljeforhandlinger bevilliges i alt 12,8 millioner kroner over fire år til et stort forsøgsprojekt med specialiserede rehabiliteringstilbud til personer, der er ramt af Parkinsons sygdom.

2009
Parkinsonforeningen afholder for første gang en stor gallaforestilling; Kunsten stiger og stiller i september med 10 hold til DHL. Anne-Mette Rasmussen og Bodil Jørgensen udnævnes til ambassadører for foreningen.

2008
Vedtægterne revideres. Den Internationale Parkinsondag markeres med en stor event, en ”Parkinsonlejlighed”. Parkinsonforeningen flytter til Nørre Voldgade 90 og runder 7000 medlemmer. Simon Rosenbaum og Wilson Kipketer udnævnes til ambassadører for foreningen. Foreningen skifter navn til Parkinsonforeningen.

2007
Foreningen markerer den internationale Parkinsondag for første gang.

2004
Medlemstallet passerer 6.000 i november.

2002
Sekretariatet flytter pr. 1. maj til nye 200 m2 store lejede lokaler i Værløse.

1998
I september gennemføres det første kursus for enlige i samarbejde med Netværksgruppen ENE. På Repræsentantskabsmødet den 24. oktober i Odense beslutter 68 % af medlemmerne at nedlægge sig selv og gennemføre en ny struktur med hovedbestyrelsen som øverste myndighed.

1997
Foreningens medlemstal passerer 5.000.

1996
I marts udgives Parkinson Nyt i et nyt format. Kurser for pårørende starter i henholdsvis Viborg og Gladsaxe.

1995
Professor Henning Pakkenberg udnævnes til æresmedlem af foreningen. HKH Prinsesse Alexandra påtager sig hvervet som protektor for foreningen.

1994
På Repræsentantskabsmødet den 8. januar i Hellerup besluttes nye vedtægter. Nordisk Parkinson Råd oprettes på et møde i Finland og efter møder i Århus og Gladsaxe etableres yngrearbejdet i Danmark.

1993
Den 23. oktober optages Dansk Parkinsonforening som medlem af EPDA, Den Europæiske Parkinsonsammenslutning.

1992
Pindstrupkurserne starter. I de følgende år afholdes to kurser årligt.

1988
I september er strukturen endeligt på plads i foreningen og det første Repræsentantskabsmøde afholdes. Et lægeetisk råd oprettes.

1986
Ralph Lysholt Hansen starter landsindsamling med godt resultat. Det medfører, at foreningen også får andel i TV’s Lykkelotteri.

1980
Dansk Parkinsonforening oprettes 19. maj med Lise Hoffmeyer som formand. Advokat Jørgen Hoffmeyer og professor Henning Pakkenberg er med fra start.