Organisation

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der dækker hele landet og følger de gamle amtsgrænser. Foreningen er opbygget som en demokratisk, medlemsstyret forening og ledes af en hovedbestyrelse som øverste myndighed.

Indholdsfortegnelse

Hovedbestyrelsen


Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, de 15 kredsformænd samt op til 4 eksterne personer samt ekstra repræsentanter fra de største kredse ud fra en fordelingsnøgle. Den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et forretningsudvalg på 7 medlemmer.

Hovedbestyrelsen er landsforeningens øverste myndighed og sammensættes af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • De 15 kredsformænd
 • Yderligere repræsentanter fra kredsene efter en fastlagt nøgle
 • Op til fire eksterne medlemmer, som repræsenterer samfundslivet bredt. Disse kan ikke samtidig være medlem af en kredsbestyrelse

SE MERE: Hovedbestyrelsen

Forretningsudvalget

Parkinsonforeningens daglige foreningspolitiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der har syv medlemmer, fordelt på landsformanden, næstformanden og fem medlemmer af hovedbestyrelsen. En af disse fem skal være ekstern, og alle fem bliver valgt af hovedbestyrelsen, der er den højeste myndighed i foreningen.

Forretningsudvalget består af:

 • Landsformand René la Cour Sell
 • Næstformand Allan Bergholt
 • Christian Reventlow
 • Pia Fog
 • Per Eriksen
 • Ella Brødbæk
 • Jesper Lasthein

SE MERE: Kontaktoplysninger på forretningsudvalget

Lokale kredse

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der dækker hele landet. Kredsene fungerer som dele af landsforeningen. Hver kreds repræsenterer de medlemmer, der i landsforeningens medlemssystem er registreret som hørende til kredsen. Kredsinddelingen fastlægges af hovedbestyrelsen og følger de gamle amtsgrænser.

Som medlem af Parkinsonforeningen er man automatisk tilknyttet en lokal kreds. Hver kreds varetager lokale aktiviteter og kan tilbyde et lokalt netværk med andre personer med parkinson og pårørende.

LÆS MERE: Find din lokale kreds

Vedtægter for Parkinsonforeningen

Læs Parkinsonforeningens vedtægter i nedenstående PDF.

Download 
Vedtægter for Parkinsonforeningen 

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.