Organisation

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Foreningen er opbygget som en demokratisk, medlemsstyret forening og ledes af en hovedbestyrelse som øverste myndighed. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, de 15 kredsformænd samt op til 4 eksterne personer samt ekstra repræsentanter fra de største kredse ud fra en fordelingsnøgle. Den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et forretningsudvalg på syv medlemmer.

Endvidere nedsætter hovedbestyrelsen et forskningsråd, der rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål.

Ved at klikke på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens øverste myndighed og sammensættes af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • De 15 kredsformænd
 • Yderligere repræsentanter fra kredsene efter en fastlagt nøgle
 • Op til fire eksterne medlemmer, som repræsenterer samfundslivet bredt. Disse kan ikke samtidig være medlem af en kredsbestyrelse

LÆS MERE: Hovedbestyrelsens medlemmer

Til toppen

Forretningsudvalget

Parkinsonforeningens daglige foreningspolitiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der har syv medlemmer, fordelt på landsformanden, næstformanden og fem medlemmer af hovedbestyrelsen. En af disse fem skal være ekstern, og alle fem bliver valgt af hovedbestyrelsen, der er den højeste myndighed i foreningen.

Forretningsudvalget består pt. af:

 • Fungerende landsformand Allan Bergholt
 • Christian Reventlow
 • Grethe Hebo Jensen
 • Preben Carøe
 • Per Eriksen
 • Diana Holm 

Find kontaktoplysninger på forretningsudvalget i sidemenuen. 

Til toppen

Lokale kredse

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Kredsene fungerer som dele af landsforeningen. Hver kreds repræsenterer de medlemmer, der i landsforeningens medlemskartotek er registreret som hørende til kredsen. Kredsinddelingen fastlægges af hovedbestyrelsen og følger de gamle amtsgrænser.

Som medlem af Parkinsonforeningen er man automatisk tilknyttet en lokal kreds. Hver kreds varetager lokale aktiviteter og kan tilbyde et lokalt netværk med andre parkinsonramte og pårørende.

LÆS MERE: Find din lokale kreds

Til toppen

Forskningsrådet

Forskningsrådet nedsættes af hovedbestyrelsen og rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål – eksempelvis i forbindelse med den årlige uddeling af forskningslegater.

Medlemmer af forskningsrådet

 • Formand Hartwig Roman Siebner, forskningsleder, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), Hvidovre Hospital, forskningsleder (Forskning i Bevægelsesforstyrrelser), Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
  klinisk professor med særlig fokus på præcisionsmedicin,  Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
 • Per Borghammer, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin - Klinisk fysiologi og nuclearmedicin, SKS, PET-Centret, forskningsafdeling  
 • Lise Korbo, ledende overlæge, Neurologisk Afdeling N BFH, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Annemette Løkkegaard, Associate professor, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, klinisk forskningslektor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
 • Mette Møller, overlæge, PhD, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Morten Meyer, lektor, Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
 • Poul Henning Jensen, professor, Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Vest, DANDRITE - Jensen Group, Aarhus Universitet
 • Susana Aznar Kleijn, sektionschef for molekylærbiologi, Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital
 • Morten Blaabjerg, overlæge ved Neurologisk afd., OUH og lektor ved klinisk institut, Syddansk Universitet, Odense
 • Poul Jørgen Jennum, professor, Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik i Neurocentret, Rigshospitalet

LÆS MERE: Uddeling af forskningslegater

Til toppenTil toppen