De frivilliges værktøjskasse

I Parkinsonforeningen har vi ca. 350 frivillige, som udgør rygraden i foreningen. Her finder du relevante informationer og dokumenter for dig, der er frivillig. Siden opdateres løbende.

Indhold

Vedtægter for en kreds

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at være det naturlige samlingspunkt – også lokalt – for personer med parkinson og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter samt at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder atypisk parkinsonisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser.

Du finder kredsvedtægterne under foreningens generelle vedtægter (side 8).

Vedtægter

Download

Blanket til kørselsgodtgørelse

Her kan du downloade blanketten vedr. kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse 2022, opdateret maj

Download

Logo - i forskellige versioner

Her finder du Parkinsonforeningens logo i forskellige varianter (alle i JPEG), som kan bruges i diverse tryksager. Til breve mv. vil foreningen normalt altid bruge det horisontale logo.

Skal du bruge logoet i andre opløsninger kan du kontakte Louise Hjerting Nielsen på Lhn@parkinson.dk.

Logocirkel

Download

Logo horisontalt

Download

Logo centreret

Download

PowerPoint-skabelon med logo

Download

Guide til zoom

På YouTube har foreningen samlet en række film, som guider dig, der gerne vil bruge zoom – herunder hjælp til at deltage i zoom-møder og hjælp til at oprette mødeindkaldelser.

YOUTUBE: Kom i gang med zoom

Retningslinjer for brug af data

Retningslinjerne handler om, hvordan man skal håndtere personfølsomme oplysninger, medlemslister, Facebook, indhente samtykkeerklæringer og slette data.

Manual, overholdelse af databeskyttelsesforordningen

Download

Kredsadgang til medlemssystemet

For at kunne kommunikere med medlemmerne bruger vi i Parkinsonforeningen et medlemssystem, der hedder Collect. I næsten alle kredse findes der et medlem med adgang til informationer fra medlemssystemet om medlemmerne i den pågældende kreds. Du kan henvende dig til din lokale bestyrelse, hvis du har behov for kontaktoplysninger, hvis du fx er formand for en klub og skal i kontakt med medlemmerne. Det er vigtigt, at alle bruger aktuelle medlemsoplysninger, så vi får kontakt med nuværende medlemmer.

Hvis du har adgang til medlemssystemet, kan du finde en manual til denne her. For spørgsmål kan du kontakte Ulrik Husted på ulrik.husted@parkinson.dk.

Manual medlemssystem, opdateret august 2022

Download

Manual til webansvarlige

Alle kredse har deres egen hjemmeside under www.parkinson.dk, hvor en eller flere udpegede webansvarlige står for at opdatere kontaktoplysninger, aktiviteter mv.

Her finder du den opdaterede manual til de webansvarlige. For spørgsmål til login mv. kontakt Louise Hjerting Nielsen på Lhn@parkinson.dk.

Manual kredssider, opdateret marts 2022

Download

Hjælp fra sekretariatet

I sekretariatet er der ansat to organisationskonsulenter, som dækker hhv. Øst- og Vestdanmark. Louise Hjerting Nielsen (Øst) og Malte Bang (Vest) kan altid kontaktes ved spørgsmål om stort og småt som frivillig i foreningen. Du kan f.eks. få hjælp og vejledning til spørgsmål om §18-midler, gode oplægsholdere, ideer til aktiviteter mv.

KONTAKT: Sekretariatet

Vil du være frivillig?

Som frivillig i Parkinsonforeningen er du med til at hjælpe landets parkinsonfamilier. Samtidig kommer du med i et fællesskab med andre, som også gerne vil arbejde for parkinsonsagen.

Alle kan være frivillige og vi har brug for alle, som har lyst til at bidrage. De fleste frivillige er tilknyttet foreningens lokale kredse eller klubber, mens andre hjælper til i diverse arbejdsgrupper eller ad hoc, når der er mulighed.

Kontakt den lokale bestyrelse der hvor du bor eller tag fat i en af foreningens organisationskonsulenter, som kan hjælpe dig videre.

FIND DIN KREDS: Kom i kontakt lokalt

KONTAKT: Sekretariatet

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.