Deling af annoncer

Generelt
Det generelle princip i forhold til gratis deling af annoncer fx på Facebook er, at tilbuddene skal være til gavn for parkinsonpatienter, og at Parkinsonforeningen ikke skal kunne beskyldes for at fremme en enkelt kommerciel leverandørs produkt frem for andres. Endvidere balancerer Parkinsonforeningen antallet af sådanne delinger med det øvrige indhold på fx foreningens Facebookside. Hovedformålet med foreningens kommunikationskanaler er at formidle viden om parkinson og om foreningens initiativer. Kanalerne må ikke ende med at blive oplevet som annonce-organer.

Parkinsonforeningens primære informationskanaler omfatter nyheder og aktivitetskalender på hjemmesiden, Facebook og medlemsmagasinet Parkinson Nyt. Når en annonce deles, vurderes det fra gang til gang, hvilken kanal det giver bedst mening at formidle annoncen på. Parkinsonforeningen deler derfor primært annoncer fra kommercielle aktører, som vi har et aktuelt samarbejde med, på foreningens forskellige kanaler. Vi deler dog ikke sådanne annoncer, hvis indholdet ikke bredt set relaterer sig til det emne, samarbejdet handler om.


Private tilbud
Parkinsonforeningen deler ikke annoncer fra private eksterne aktører, som foreningen ikke har et samarbejde/en dialog med, eller som primært handler om at sælge produkter/billetter til arrangementer, Parkinsonforeningen ikke er inde over eller er tilgodeset en del af overskuddet fra. Private annoncører har mulighed for at købe annonceplads i medlemsbladet Parkinson Nyt ved at kontakte Rosendahls på tlf. 76 10 11 47. Hvis annoncøren er en meget tæt samarbejdspartner tillader vi ekstraordinært gratis annoncer i Parkinson Nyt.
Private tilbud, der ikke er støttet af, skabt i samarbejde med eller har tilknytning til Parkinsonforeningen, videreformidles som udgangspunkt ikke på foreningens kommunikationskanaler. Vurderes tilbuddet/arrangementet at være relevant for en bredere medlemsskare og særligt relevant for parkinsonsagen som sådan, kan der gøres opmærksom på det på Facebook. Andre nyhedsmediers omtaler af private tilbud kan deles, hvis historien har en god nyhedsværdi og er af almen interesse for medlemmer/pårørende og personer med parkinson.
Lokale private tilbud deles som udgangspunkt ikke på de nationale kanaler.


Offentlige tilbud
Lokale eller nationale offentlige tilbud, foreningen ikke har tilknytning til, men som kan gøre en forskel for medlemmerne, er troværdige og gode eksempler på indsatser, Parkinsonforeningen gerne ser udbredt politisk, kan godt deles på foreningens kommunikationskanaler.