Vil du fortælle om din hverdag?

Oprettet d. 18.06.2018

Nyt forskningsprojekt søger patienter med Parkinson i alderen 50-75 år bosiddende på Sjælland til projektet: ”Håndtering af komplekse symptomer i hverdagen hos patienter med Parkinson”.

Krav til deltagerne:
Du skal have haft Parkinson 3-7 år, dog ikke atypisk Parkinson. Regn med to besøgsdage i vores ambulatorium på Roskilde sygehus, og to besøgsdage, hvor jeg kommer i dit hjem.

Periode:
1-2 måneder. På besøgsdagene gennemgås fysiske tests, målinger med The Parkinson KinetiGraph, hukommelsestests, spørgeskemaer, blodtryksmålinger, videooptagelser og interviews samt en neuropsykologisk undersøgelse.

Om projektet:
Med forskningsprojektet vil vi gerne undersøge, hvordan håndteringsadfærden udtrykker sig i hverdagen med parkinson. Dette søges undersøgt ud fra mange forskellige komponenter, og skal resultere i en identificering af de mest fremtrædende håndteringstyper og specifikke indikatorer herpå. Målet er, at kunne tilbyde patienter med parkinson mere individualiseret behandling og et forløb ud fra den enkelte patients behov, ressourcer og præferencer.

Adresse:
Neurologisk Ambulatorium, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde.

Kontakt:
Trine Hørmann Thomsen, sygeplejerske og Phd.-studerende på Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Telefon 9.00-15.00: 47322880. E-mail: trint@regionsjaelland.dk