Vigtig præcisering fra Ankestyrelsen

Oprettet d. 14.02.2019

Ankestyrelsen slår i ny principafgørelse fast, at borgere med fx parkinson skal kompenseres for deres nedsatte evne til at varetage de praktiske opgaver i hjemmet. Det vil sige, at kommunen ifm. vurdering af hjemmehjælp skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis personen var rask.

Øvrige medlemmer i husstanden skal bidrage med deres forholdsmæssige andel. De kan alene forudsættes at bidrage udover deres rimelige andel, efter at kommunen med afsæt i deres ressourcer, helbred og livssituation vurderer, at de kan opretholde deres livssituation, hvis de pålægges opgaver udover deres rimelige andel.

Kommunerne skal altså  lave en konkret individuel vurdering af alle relevante oplysninger, herunder lave en helhedsvurdering af borgerens og husstandens samlede forhold. Særligt påpeges, at kommunen skal forholde sig til, hvorvidt kravet til børn og voksne børn om den forholdsmæssige andel overstiger, hvad der normalt forventes af et barn på samme alder og i en lignende livssituation.  

LÆS MERE: Ankestyrelsens principafgørelse

Kontakt gerne Parkinsonforeningens socialrådgiver, hvis du vil vide mere.