Viden i kommunerne om parkinson styrkes

Oprettet d. 22.11.2019

Viden om parkinson er i langt de fleste kommuner for ringe. Det vil vi i Parkinsonforeningen gerne gøre noget ved, og vi har fra rehabiliteringsprojektet modtaget midler til at kunne udbyde gratis kurser for kommunale fagpersoner i Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningen har siden 2017 haft forskellige former for uddannelse til kommunerne for at opkvalificere i viden om parkinson. Vi vil fremadrettet i samarbejde med Videns- og kompetencecenter for Rehabilitering af mennesker med Parkinsons sygdom på Sano udbyde kurser til det kommunale personale om parkinson og arbejde for en permanent understøttelse af det kommunale kompetenceniveau.

Midlerne til at udbyde kurser kommer som nævnt fra rehabiliteringsprojektet, hvor vi i foråret fik yderligere 23,5 mio. kr. til projektet. Disse midler bruges hovedsageligt på at afholde flere kurser og ophold for patienter og pårørende, så de lange ventelister kan reduceres. Ud af de 23,5 mio. kr. er der desuden mulighed for at afholde kurser for kommunalt personale, idet vi samtidig har valgt at indstille hjemmebesøg i den sene fase (fase 4). Hidtil har 15 borgere per år haft mulighed for at modtage hjemmebesøg, men behovet er langt større, og fremadrettet bør hjemmebesøg varetages af en fagperson i hjemkommunen, der er klædt på med viden om parkinson.

De ekstra midler har gjort det muligt at styrke Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. Udover at formidle viden om parkinson til kommunale fagpersoner og yde rådgivning i forhold til specifikke problemstillinger, er opgaverne for videns- og kompetencecenteret:

  • Indsamle og skabe overblik over eksisterende viden på området, både forskning, evalueringer, kliniske retningslinjer mm.
  • Indsamle data om rehabiliteringsforløb, bl.a. med henblik på at anvende det til forskning om rehabilitering ved Parkinsons sygdom. Videns- og kompetencecentret vil være i stand til at identificere kliniske problemstillinger/forskningsbehov, som må forventes at kunne stimulere og interessere forskellige forskningsinstitutioner, nationalt og internationalt, og stille data om rehabiliteringsforløb til rådighed for forskning.

Har du spørgsmål til ændringerne eller generelt til rehabiliteringsprojektet, kan du kontakte projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen, tfl. 36350235 eller ms@parkinson.dk.

Billede: Line Rønnow Thaisen