Tryg bag rattet - nye regler for kørekort

Oprettet d. 16.02.2018

For de fleste med Parkinson kan der komme et tidspunkt, hvor man begynder at overveje, om man stadig har lyst til at sidde bag rattet. Parkinson Nyt har tidligere sat fokus på kørekortet og har i den forbindelse talt med patienter og fagpersoner. Opfordringen er fælles fra dem alle: Tal om trafiksikkerhed fra starten, akkurat som man taler om andre udfordringer, der måske kan opstå i kølvandet af sygdommen.

For mange sker det med alderen, akkurat som det gælder for alle andre, hvor man langsomt oplever, at det kan føles usikkert at køre. Hvor det at føre bil begynder at føles hårdt, kræver ekstra opmærksomhed og føles anstrengende eller utrygt. For andre vil det være sygdommen, som betyder, at det kan blive tid til at aflevere kørekortet – eller i al fald få køreevnen vurderet.

NEUROLOGENS PERSPEKTIV:

PÅRØRENDE SKAL INDDRAGES

Jesper Clausen er overlæge på neurologisk afdeling på Glostrup Hospital. For ham er de pårørendes observationer guld værd, når det kommer til at vurdere, hvor længe man bør beholde kørekortet.

Fysisk giver det ofte sig selv, hvor den enkelte godt kan mærke, om man har en form, hvor det er tilrådeligt at køre bil. Problemet er, at kognitive udfordringer med tiden kan spille ind og gøre det sværere selv at vurdere, om man fortsat kan træffe hurtige og sikre beslutninger i trafikken.  I sit arbejde som neurolog er det derfor ikke ualmindeligt, at Jesper Clausen drøfter kørekort og trafiksikkerhed, når de parkinonramte kommer til kontrol. Alligevel er det et emne, som betrædes med varsomhed og ofte giver anledning til en længere samtale.

”Det er et ømtåleligt spørgsmål, fordi det let kan synes svært at tage kørekortet fra en ganghandicappet person. Derfor tror jeg meget ofte, at det er de pårørende, der tager emnet op. Hvis de altså tør”, fortæller Jesper Clausen og forklarer videre:

”Som læge kan det jo være ganske vanskeligt at finde ud af, hvor patienten reelt er i forhold til sine faktiske evner. Derfor er det meget vigtigt, at de pårørende inddrages fra starten”.

Hvornår bør man overveje at sige stop?
I og for sig er det ifølge Jesper Clausen de helt logiske ting, der bør få alarmklokkerne til at ringe. Har du selv som pårørende lyst til at køre med din ægtefælle? Tør du lade dine børn og børnebørn sidde på bagsædet? Hvis ikke anbefaler han, at man drøfter emnet til næste kontrol.

”Når jeg diskuterer kørekort med patient og pårørende forløber det i lang de fleste tilfælde uden problemer. Blandt andet fordi diskussionen allerede er påbegyndt derhjemme. Bliver vi enige om, at det nok ikke længere er hensigtsmæssigt for patienten at sætte sig bag rattet, informerer jeg om, at aftalen vil blive refereret i journalen, og det derfor kan have mulige økonomiske konsekvenser, hvis vedkommende alligevel fortsætter med at køre og det går galt”, fortæller Jesper Clausen.

Notatet i journalen bruges dermed til at dokumentere, at emnet er behandlet og gør samtidig patienten klar over konsekvensen at aftalen.

Tag samtalen i god tid
Jesper Clausen understreger, at man også som neurolog har et ansvar for at forberede patienten og de pårørende på de problemstiller, der eventuelt kan opstå med tiden.

”Jeg synes, at man, allerede når diagnosen stilles, bør forklare, at der kan komme et tidspunkt, hvor det kan være et problem at køre på sikker vis. Her er det et godt råd at lave en aftale med de nærmeste om at sige til, og så tage den derfra. På samme måde burde det også være et vigtigt tema, både for patientskoler og for jer som patientforening.  På den måde kan vi måske mindske tabueffekten omkring kørekortet”. Opfordringen er hermed givet videre. 


HVAD SIGER SOCIALRÅDGIVEREN?

Der kom nye regler på området 1. juni 2017.

Der er ikke længere automatisk krav om lægeundersøgelse, hvis man skal have fornyet kørekoret som 75-årig ellere senere. Hvis retten til at føre bil tidligere har været tidsbesgrænset pga. helbredmæssige forhold, kræves der dog fortsat kørekortsattest (læge-attest) ved fornyelse af kørekort.

Med de ændrede regler er det i højere grad op til dig selv og din læge at være opmærksom på, hvorvidt du kan kan køre bil på betryggende vis. Parkinson kan give kognitve udfordringer, som kan påvirke for eksenpel dit overblik og evnen til at gøre flere ting på samme tid. Det er derfor en god idé, at du og dine nærmeste drøfter dette med jævne mellemrum og at emnet vendes ved konsultationer hos neurolog. 

Hvis lægen er i tvivl om, hvorvidt fortsat bilkørsel er forsvarligt, kan hun, hvis du er indforstået med det, starte en kørekortssag op. Den forløber således:

Kørekortssag

  1. Din egen praktiserende læge udfylder en kørekortattest (lægeattest), som du afleverer til Borgerservice i din kommune. Du skal også medbringe et vellignende foto, dit gamle kørekort og identifikation. 
  2. Borgerservice sender din ansøgning til det overordnede kørekortkontor. 
  3. Det overordnede kørekortkontor får sundhedsfaglig rådgivning af embedslægen (Styrelsen for Patientsikkerhed). Embedslægen kan have behov for uddybende oplysninger fra fx. neurolog.
    Det overordnede kørekortkontor kan vurdere, at der er behov for vejledende helbredsmæssige køretest.
    Det overordnede kørekortkontor træffer afgørelse om kørekort. Afgørelsen kan ankes til Færdselsstyrelsen.

Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis hun vurderer, at du udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare ved at køre bil. I så fald skal hun oplyse dig om forbuddet og tydeliggøre de økonomiske konsekvenser, hvis du fortsætter bilkørsel. Hvis du fortsat er uenig i vurdering, kontaktes embedslægen.


PTU'S SPECIALKØRESKOLE FOR MENNESKER MED HANDICAP

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få et kørekort, kan du kontakte PTU's specialkøreskole. Specialkøreskolen har mange års erfaring i at hjælpe mennesker med fysiske funktionsnedsættelser til at få et kørekort. Socialstyrelsen har tidligere anerkendt køreskolen for sin højt specialiserede viden.

Køreundervisningen foregår med kørelærere, der har mange års erfaring inden for området. Køreundervisningen foregår enten i:

  • En af PTU’s specialindrettede skolevogne
  • eller din egen bil, som forsynes med skolevognsudstyr og ved syn godkendes til øvelseskørsel.

Køreskolen har afdelinger i Rødovre og Aarhus. Læs mere om dine muligheder på www.handicapbilist.dk eller ring på 3673 9080.