Træning er også for talen

Oprettet d. 05.05.2017

Træning er ikke kun for arme, ben og krop. Det er også for talen og stemmen. Efterhånden som kroppen og resten af organismen bliver svagere, så bliver talen det også. Det hele hænger sammen.

Af Diana Holm, talekonsulent.

Nogen tænker, at stemmen er et system for sig. Men sådan er det ikke. Når sygdommer udvikler sig, så påvirkes hele organismen og altså også talen og stemmen. Så der er god mening I at tænke talen / stemmen ind I den faste daglige rutine med at vedligeholde sig både fysisk og intellektuelt.

Skal jeg da opsøge en talepædagog (logopæd) så snart jeg har fået diagnosen ? Ja, en del gør det. De kommer for at få en prognose, altså en vurdeling af hvordan talen vil udvikle sig. De vil vide om de skal starte hos talepædagog med det samme, eller om de kan vente, og I givet fald hvor længe. Men der er ingen entydige svar på disse spørgsmål. Som med så meget andet, så er der tale om store forskelle fra person til person.

Men det er nok klogt at få en indledende samtale med talepædagogen for at få uredt / drøftet om f.eks. : hvor stærk en tale/stemme har jeg lige nu ? Hvor meget har jeg brugt min tale/stemme tidligere ? Hvilken type Parkinsonisme har jeg ?  Idiopatisk / atypisk : talen  forringes på forskellig måde, med forskellig hast. Så det mest generelle man kan sige om talens/stemmens rolle i udviklingen af parkinsonisme er, at stemmen vil blive svagere og talen mere utydelig. Så om man skal have taleundervisning I begyndelsen eller på et lidt senere tidspunkt, det skal man tale med den professionelle om.

Jeg taler med medlemmer på Foreningens Talekonsulent-telefon hver uge. Og  mange henvendelser  kommer fra pårørende, hvis ægtefælle, mor eller far er kommet på plejehjem. Og de har aldrig modtaget taleundervisning! De har ikke kendt til, at man kunne få det. Nogen siger, at det ikke er nødvendigt, fordi de ‘ikke plejer at tale så meget’. Og nogen henvender sig så sent, at det næsten er ‘for sent’. I al fald for sent til at bevare en tydelig og forståelig kommunikation, når man er kommet til ‘den avancerede fase’.  Så man skal også tænke på sin tale og stemme, når man tænker på at holde sin organisme ved lige. Alle kan naturligvis blive bedre, men resultatet af indsatsen vil altid afhænge af, hvor fremskreden sygdommen er.

I den kreds jeg tilhører, har vi valgt at etablere et Parkinson kor for alle medlemmer, sygdomsramte og pårørende. Koret ledes af en sangpædagog. Og vi synger af hjertens lyst – hver med sin stemme. Der kommer lige så mange mænd som kvinder. Ualmindeligt I korsammenhæng – men så morsomt.  Og vi trives i koret. Det er en af ugens gode stunder. Naturligvis er det ikke nok at træne sin stemme en gang om ugen. Men oplevelsen I koret  giver den fornemmelse, at stemmen KAN trænes, så man får fokus på at holde den ved lige alle de andre dage.

Lige som ‘Motion er medicin’, så er ‘Use it or loose it’ også rigtigt, altså du skal  bruge / træne dine kompetencer, så du holder du dem ved lige.

Og lige som du har vederlagsfri fysioterapi med en parkinsondiagnose, så har du også ret til gratis taletræning.

Du kan stille spørgsmål til Parkinsonforeningens talekonsulent Diana Holm hver uge. Ring blot onsdag formiddage kl 10.00-12.00 på telefon 4028 5669 (minus skoleferier).

 

Illustration: iStockphoto.com