Tilbud til personer i den fremskredne fase

Oprettet d. 10.10.2013

Synes du, at de små gøremål i hverdagen er besværlige og uoverskuelige? Har du brug for nogen redskaber, der kan lette din dagligdag og dermed forøge din livskvalitet, f.eks. når du skal spise mad, gå rundt derhjemme eller kommunikere og være sammen med andre?

Målgruppe
Parkinsonforeningen udbyder nu for første gang et individuelt rehabiliteringstilbud til parkinsonramte, der bor hjemme og har sygdommen i den fremskredne fase. Tilbuddet er foreløbigt afgrænset til parkinsonramte i tre kommuner – Glostrup, Guldborgsund og Slagelse.

Indhold
Tilbuddet omfatter, at den parkinsonramte og dennes pårørende får besøg af et parkinsonteam bestående af en sygeplejerske og en ergoterapeut med stor erfaring og viden om Parkinsons sygdom. Teamet vil komme på besøg tre gange, hvor fokus er på de daglige opgaver i hjemmet. Derudover vil en repræsentant fra kommunen deltage i et af besøgene for derved at få større sammenhæng mellem kommunens indsats og teamets anbefalinger.

Tilbuddet er en del af et fire-årigt projekt, hvor formålet er at få oprettet et permanent rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter i alle faser af sygdommen. Den parkinsonramte og dennes pårørende skal derfor også være villig til at indgå i enkelte tests og besvare spørgsmål.

Hvad skal du gøre
Hvis tilbuddet har fanget din interesse, og du bor i Glostrup, Guldborgsund eller Slagelse kommune, så skal du henvende dig til din neurolog for at blive henvist. 

Du kan læse mere om rehabiliteringstilbuddet her på hjemmesiden eller ringe til parkinsonteamets sygeplejerske Anders Clausen på telefon 4028 5559. Vi er samtidig meget interesserede i at høre fra dig – både hvis du ønsker tilbuddet, eller hvorfor du ikke finder tilbuddet relevant, hvis du ellers passer på målgruppen – da det har stor betydning for tilbuddets videre fremdrift. Du kan kontakte projektmedarbejder Marlene Sørensen på telefon 3635 0235 eller e-mail ms@parkinson.dk.

LÆS MERE: Rehabilitering