Tid til afrapportering

Oprettet d. 03.06.2019

Til dig, der fik legat i 2018 og tidligere fra Parkinsonforeningen eller fra Bjarne Saxhofs fond, formidlet af Parkinsonforeningen. 

Midlerne bevilges ifølge fundatsen for Bjarne Saxhofs fond under forudsætning af, at legatmodtagerne hvert år afrapporterer, hvorledes midlerne er anvendt. Hvis forskningsprojektet ikke er afsluttet, afrapporteres en status for forskningsprojektet.

Desuden forventes en endelig afrapportering af resultater af Parkinsonforeningen og Bjarne Saxhofs fond.

Rapporter og status uploades fra 2018 i vort nye digitale system, efond. På vegne af Parkinsonforeningens Forskningsråd anmoder vi om, at rapporten uploades i efond inden 2. september 2019.

Sådan gør du:

  • Du/I logger på i www.efond.dk.
  • Opret "ny ansøgning" og vælg afrapportering af bevillinger før 2018.
  • Rapportskemaet fungerer teknisk som en ansøgning.