Sundhedsministeren svarer

Oprettet d. 25.03.2015

Tidligere i år rettede Parkinsonforeningen henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg som reaktion på behandlingen af et lovforslag, som skulle sikre, at demente og svage ældre altid ledsages til lægen eller på sygehuset.

På trods af, at det er kommunernes forpligtelse at stille en ledsager til rådighed, hvis den pågældende ikke selv har den nødvendige ledsager, er det nemlig Parkinsonforeningens erfaring, at det ikke altid sker. Vi skrev derfor en kommentar til Folketingets sundhedsudvalg, hvor vi tilsluttede os, at der udarbejdedes et klart lovgrundlag på dette område.

I forbindelse med drøftelserne i Folketinget af lovforslaget blev det efterfølgende besluttet, at Socialministeriet, Sundhedsministeriet og KL nu iværksætter en undersøgelse af den nuværende praksis, som skal være færdig inden juni. Såfremt de gældende regler ikke findes tilstrækkelige, fremsættes der et lovforslag efter sommerferien engang.

Derudover har sundhedsministeren direkte kommenteret henvendelsen fra Parkinsonforeningen og bl.a. understreget, at det aldrig må være sådan, at en beboer på plejehjem ikke får den rigtige hjælp, fordi han eller hun ikke kan udtrykke sig, eller fordi der ikke er en pårørende, der kan forklare, hvad beboerens behov er.

LÆS MERE: Henvendelse fra foreningen

LÆS MERE: Svar fra ministeren