Stort fokus på manglen af Sinemet

Oprettet d. 01.11.2019

Parkinsonpatienter har igennem længere tid oplevet ikke at kunne få Sinemet, som er et præparat mange patienter tager flere gange i døgnet. Medicinen er heldigvis igen kommet på apotekets hylder. Det drejer sig både om tabletter 12,5 mg./50 mg. og 25 mg./100 mg.

Har du fulgt med i medierne de seneste dage, har du nok set, at der har været fokus på udfordringerne ved ikke at kunne få Sinemet. Selvom problemet er løst her og nu, er det vigtigt at kunne fortælle politikerne, hvilke konsekvenser det har for patienter ikke at kunne få deres medicin, både fysisk og psykisk.  

Stormøde hos Lægemiddelstyrelsen med fokus på medicinmangel

Parkinsonpatienter er ikke de eneste, som de seneste måneder har måtte gå skuffet hjem fra apoteket uden deres medicin. Manglen på medicin gælder flere præparater og rækker ud over landets grænser.

Der blev i går afholdt et stormøde hos Lægemiddelstyrelsen, hvor repræsentanter fra hele lægemiddelkæden var kommet for at give deres bud på, hvordan de hver især kan bidrage til at løse udfordringerne. Parkinsonforeningen deltog og blev klogere på, hvad problemerne skyldes.

Hvorfor går medicin i restordre?

Der er flere årsager til, at medicin går i restordre. Medicinalvirksomheden bag Sinemet, MSD, forklarer, at manglen på Sinemet skyldes, at de har måtte skifte en af deres underleverandører.

Af andre årsager til medicin i restordre nævner Lægemiddelstyrelsen, at medicin i stigende grad produceres af få virksomheder, der typisk ligger i Kina og Indien; at medicin ikke længere produceres til store lagre, så får én fabrik et problem, kan der opstå mangel på medicin i store dele af verden; at prisen på lægemidler er meget lav i Danmark, så producenterne vælger slet ikke at sælge til danskerne i en kortere eller længere periode og endelig skal medicin mærkes på en ny måde, så det bliver svært at lave svindel, og det kan give forsinkelser på medicin.

Sundheds- og Ældreministeren, Magnus Heunicke, deltog også til stormødet, og han lovede at ville tage hånd om problemet. Her og nu vil han sørge for mere gennemsigtighed, så læger og apoteker kan se hvilke præparater, der ligger rundt omkring på apotekerne, og på den længere bane vil han i dialog med sine EU-kollegaer, da problemet skal løses internationalt. 

Parkinson i medier

I dagene op til stormødet har der været flere historier i medierne, hvor parkinsonpatienter er blevet interviewet for at fortælle, hvilke konsekvenser de har oplevet ved ikke at kunne få deres medicin.