Stor donation fra TrygFonden til parkinsonfodbold

Oprettet d. 10.10.2013

Med en donation på 600.000 kr. fra TrygFonden vil idrætsforeningen Fremad Valby tilbyde fodboldtræning til parkinsonramte.

Undersøgelser viser, at parkinsonramte er i langt større risiko for at blive inaktive i forhold til deres raske jævnaldrene, men motion kan i høj grad være med til at forbedre de parkinsonramtes livskvalitet. Fremad Valby har allerede afprøvet initiativet og har haft gode erfaringer med netop at tilbyde fodboldtræning til parkinsonramte.

Det nye træningsinitiativ er et led i Fremad Valbys samlede arbejde med at skabe en forening, der kan rumme mere end det traditionelle foreningstilbud og inkludere nye målgrupper. Derfor tilbyder klubben nu også træning til folk med livsstilssygdomme som type 2 diabetes og til ældre mænd over 60 år, der ligesom de parkinsonramte er i risiko for ikke at få motion nok. De forskellige hold bliver fuldt integreret i klubben og bliver en aktiv del af foreningslivet i Fremad Valby. Projektet udarbejdes i samarbejde med sundhedshuset Kgs. Enghave, Parkinsonforeningen og DBU København.

Donationen er et led i TrygFondens samlede arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. TrygFondens indsatser spænder over store landsdækkende projekter til lokale initiativer, der hjælper folk i deres nærområde. Fælles for indsatserne er, at de bidrager til, at flere danskere kan leve et længere og sundere liv uden psykiske og fysiske gener.

For yderligere information kontakt
Finn Egeberg Nielsen, fysioterapeut i Parkinsonforeningen og træner hos Fremad Valby på telefon 4040 9477.