Spørgeskema for yngre

Oprettet d. 15.10.2019

Parkinsonforeningen har oplevet en løbende tilgang af medlemmer gennem de senere år. Det er meget positivt, og vi vil arbejde for at fastholde disse nye medlemmer.

Der er dog målgrupper, som det kræver en ekstra indsats at få med i foreningen. Det drejer sig eksempelvis om yngre med parkinson, som derfor er fremhævet i Parkinsonforeningens strategi for 2019-2021. 

Selvom gennemsnitsalderen for diagnose er 61 år, kan mennesker helt ned til under 30 år få parkinson. Denne aldersspredning skal afspejles i foreningen. Derfor har hovedbestyrelsen nedsat en frivillig arbejdsgruppe, som arbejder med netop yngre parkinsonramte og familier. 

Arbejdsgruppens første initiativ er et spørgeskema rettet mod personer på 65 år eller derunder som enten har parkinson og/eller er pårørende til en person med parkinson.

I spørgeskemaet spørger vi ind til blandt andet din brug af foreningens netværkstilbud, din opfattelse af foreningen og dine ønsker. Svar også gerne selvom du ikke er medlem af foreningen. 

Det vil tage ca. 5-10 minutter at gennemføre dette spørgeskema. Spørgeskemaet er selvfølgelig anonymt og kan udfyldes frem til 29. oktober 2019. 

DELTAG: Spørgeskema

 

Illustration: iStockphoto