Spørgeskema: Fremskreden Parkinson

Oprettet d. 04.12.2013

Parkinsonforeningen har brug for din hjælp
Parkinsonforeningen har som bekendt besluttet, at et af de strategiske indsatsområder for de næste 3 år skal være, hvordan man lever bedst muligt med Parkinsons sygdom i den fremskredne fase. Der er derfor nedsat 2 arbejdsgrupper, og i den ene gruppe vil vi meget gerne have at vide fra dig, som er pårørende til en parkinsonramt i den fremskredne fase, hvilke behov for viden og oplysning, du har brug for, i forhold til det at være pårørende. Hvad er det vanskeligste for dig ved at være pårørende til en parkinsonramt i den fremskredne fase?

Vores håb er at dine erfaringer kan sætte os i stand til at udvikle tilbud målrettet pårørende til parkinsonramte i senfasen.

Vi beder derfor pårørende til parkinsonramte i den fremskredne fase om at udfylde et lille spørgeskema, som kun vil tage ca. 10 minutter at udfylde.

UDFYLD: Spørgeskema til pårørende