Søg forskningslegater i 2019

Oprettet d. 08.06.2019

Forsker du i Parkinsons sygdom? Så ansøg om forskningslegat senest 15. august 2019.

Sidste år søgte 23 dygtige forskere i Danmark midler fra Parkinsonforeningens forskningsmidler og Bjarne Saxhofs fond. Antallet af ansøgere om legatmidler til forskning har heldigvis været stigende gennem en årrække. Fortsat bruger mange højt kvalificerede forskere midler fra Parkinsonforeningen til at finansiere forslag til forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder.

Parkinsonforeningens forskningslegater søges via det elektroniske system efond, som også benyttes af blandt andre Gigtforeningen og Scleroseforeningen.

Ansøgningen kan sendes, når dokumenter er korrekt oploadet, og alle oplysninger er korrekt angivet, herunder digital godkendelse fra leder og evt. medansøgere. Vejledning til efond kan læses, når du er logget ind i systemet. Systemet registrerer dig, når du logger ind for første gang.

Ansøgere får besked i begyndelsen af oktober 2019. Legatoverrækkelse finder sted 9. november 2019 i Høje Taastrup ved foreningens protektor, grevinde Alexandra.

Oplysninger fås hos Marie Louise Kjølbye, mlk@parkinson.dk eller direktør Astrid Blom, ab@parkinson.dk.

ANSØG HER: Ansøgningsskema 

Parkinsonforeningen communicates in Danish. In the application, though, only the Lægmandsbeskrivelse should be in Danish. Please log in to see application form and instructions. We ask non-Danish speaking applicants to please consult Google translate or similar, or ask a colleague for help.