Rekruttering af deltagere til brugerråd om rehabilitering

Oprettet d. 23.01.2018

Rekruttering af deltagere søges til brugerråd omkring rehabiliteringsindsatsen for mennesker med Parkinson.

Sano og Parkinsonforeningen søger deltagere til et brugerråd omkring rehabiliteringsindsatsen for mennesker med Parkinson. Vi søger lige nu:

  • 2-3 personer der har deltaget i fase 2-3 rehabiliteringsforløbet (heraf 1 som næstformand for rådet
  • 1-2 pårørende der har deltaget i fase 2-3 rehabiliteringsforløbet
  • 1-2 personer der har deltaget i fase 2-3 opfølgningsforløbet.

Formålet med brugerrådet er at inddrage mennesker med Parkinson og pårørende i den løbende udvikling af rehabiliteringsindsatserne. Det vil som medlem af brugerrådet således være muligt at komme med input og erfaringer, der kan kvalificere rehabiliteringsforløbet på Sano.

Herudover vil deltagerne have mulighed for at bidrage med viden omkring, hvordan rehabiliteringsindsatsen i deres nærmiljø forløber – eksempelvis i forhold til overgangsfasen fra Sano til hverdagslivet mv. Den viden, du som deltager bidrager med, vil ydermere bruges i arbejdet med at udpege relevante forskningsinitiativer omkring rehabilitering til mennesker med Parkinson.
Brugerrådet samles 2-3 gange årligt i ca. 3 timer og medlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen.

Har du lyst til at deltage i brugerrådet eller behov for uddybende oplysninger, kan du kontakte Tina Backmann, Leder af Videnscenter for rehabilitering til mennesker med Parkinson, på tbackmann@sanocenter.dk eller på tlf. 24 96 22 18.
Se også kommissoriet for brugerrådet herunder, hvor bl.a. formål og opgaver er nærmere beskrevet.

LÆS MERE HER: Kommissoriet for brugerrådet