Rehabiliteringsprojektet fortsætter

Oprettet d. 24.10.2014

Parkinsonforeningen har fået bevilliget 6,8 mio. kr. af satspuljemidler til rehabilitering til parkinsonpatienter, således at rehabiliteringsprojektet kan fortsætte i yderligere to år.

Formand for rehabiliteringsprojektets styregruppe, neurolog Ole Gredal er glad for bevilligen og udtaler: ”Et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til alle parkinsonramte er vigtigt, da det bidrager til, at de får viden og øger den fysiske træning, hvilket har positiv indflydelse både på sygdomsudvikling og livskvalitet. Det glæder mig derfor rigtig meget, at vi fortsat kan tilbyde rehabilitering til personer med Parkinsons sygdom.”.

Rehabiliteringsprojektet er en fortsættelse af det nuværende projekt, som har været i gang siden 2011 og slutter med udgangen af 2014. Der er igangsat en evaluering, som forventes at foreligge medio 2015, men med en videreførelse af projektet i perioden 2015-2016 vil der blive mulighed for at opnå endnu flere resultater, som kan danne baggrund for drøftelser af en videreførelse af projektet i 2017 og frem.

De foreløbige resultater fra det nuværende rehabiliteringsprojekt viser, at parkinsonramte opnår en markant forbedret kondition og muskelstyrke samt fastholder livskvaliteten mere end et år efter. Dette kan gøre hverdagsaktiviteter lettere, gøre de parkinsonramte mere selvhjulpne og endelig skabe et godt og værdigt liv med Parkinsons sygdom.

Det er blandt andet på baggrund af disse resultater, at Parkinsonforeningen har fået bevilliget midler til at fortsætte rehabiliteringsprojektet i 2015-2016.

LÆS MERE: Pressemeddelelse om satspuljeaftalen

 

(Foto: iStock)