Raske forsøgsdeltagere søges

Oprettet d. 10.12.2018

Raske forsøgsdeltagere søges til en videnskabelig undersøgelse af Parkinsons sygdom. Projektet omhandler en ny skanningsmetode til diagnostik af Parkinsons sygdom og i den forbindelse arbejder man med en kontrolgruppe, der undersøger raske personer i aldersgruppen 50-90 år af begge køn. 

For at kunne deltage, skal du være sund og rask. Deltagere vil få foretaget to forskellige hjerneskanninger med brug af et radioaktivt sporstof.

Forsøget strækker sig over to forskellige dage og foregår på Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet.

Du skal afsætte ca. 2½ timer til hver forsøgsdag. 

Du kan høre nærmere om projektet ved at kontakte:

Frederik Jager Bruun
Stud.Med. Scholarstipendiat
Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET
Tlf: 21 39 53 91 
E-mail frederik.jager.bruun@regionh.dk

Ian Law
Forsøgsansvarlig, professor, overlæge, dr.med
Tlf. 35 45 39 19
E-mail: Ian.Law@regionh.dk