Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15

Oprettet d. 22.05.2014

Succesen videreføres
Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15 er nu en realitet

Anden del af Projekt Parkinsonkoordinator er nu en realitet med ansættelsen af Vicki Lund som ny parkinsonkoordinator. Her skal hun afprøve og evaluere, hvordan man fremadrettet kan ansætte en parkinsonkoordinator som en delt funktion mellem tre kommuner.

Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15 er en fortsættelse af Projekt Parkinsonkoordinator I, som blev afsluttet den 31.oktober 2013. I Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15 skal koordinatoren være ansat i de samme tre kommuner (Gladsaxe, Herlev og Frederiksberg), som vi samarbejdede med i det tidligere projekt.

LÆS MERE: Vicki Lund

LÆS MERE: Projekt Parkinsonkoordinator I

LÆS MERE: Metodehåndbog udgivet

I det nye projekt er formålet primært at afprøve og evaluere, hvordan man kan ansætte en parkinsonkoordinator som en delt funktion mellem tre kommuner. Der er mange udfordringer i en sådan ansættelse og vi håber, at der ved projektets afslutning kan foreligge en form for ”køreplan” eller ”idékatalog” med henblik på en implementering af projektet i andre af landets kommuner.

Parkinsonkoordinatoren skal fortsat være tilknyttet Parkinsonforeningen, således at funktionen kan udvikles og evalueres løbende, men hendes arbejdsplads bliver i Herlev kommune. KORA, som evaluerede første projekt, vil også forestå evalueringen af dette projekt. Halvdelen af koordinatorens løn afholdes af kommunerne. De øvrige udgifter til projektet finansieres ved fondsbevillinger.

Der er nedsat en styregruppe, hvori der sidder repræsentanter for de tre kommuner og formand for styregruppen er Ældrechefen fra Herlev kommune. Derudover sidder der er patient- og en pårørenderepræsentant, en repræsentant fra regionen (BBH), parkinsonkoordinatoren og lederen af Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15.

Interessen for projekterne har været stor - således bringer fagbladet Socialrådgiveren den 22. maj en længere artikel om både det oprindelige projekt og det nye projekt. Artiklen er skrevet af Kirsten Hoff, der er socialrådgiver og udviklingsmedarbejder i foreningen. Fagbladet Sygeplejersken bragte tillige en artikel om projektet den 9. maj. Det kan endvidere nævnes, at Ayo Brandt og Kirsten Hoff har bidraget til en undervisningsbog Antologi - Borgernær sundhed og koordination udgivet af Professionshøjskolen Metropol, om Projekt Parkinsonkoordinator.

På billedet ses artiklen i den aktuelle udgave af Socialrådgiveren

LÆS MERE: Se bladet her