Peg på DIN kandidat til Pakkenbergprisen

Oprettet d. 17.08.2017

Igen i år skal Pakkenbergprisen uddeles til en eller flere personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Send dit bud på, hvem der skal have æren, senest den 1. oktober 2017. Husk begrundelse! Pakkenbergprisen er i alt på 5000 – kr. og uddeles ved Forskningsarrangementet den 4. november i Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads 1, 1168 Kbh. K kl. 14-18.
Forslag sendes til Marie Louise Kjølbye på mlk@parkinson.dk senest 1. oktober 2017.

På billedet ses protektor grevinde Alexandra i selskab med Ulla Buhl, der modtog prisen i 2013. Billedet er taget af Nicola Fasano.

NB: Vi gør opmærksom på, at der har været fejl i adressen på hjemmesiden og på side 4 i ParkinsonNyt, mens denne information står korrekt på side 22 i bladet.