Opfølgningshold på Montebello i foråret 2020

Oprettet d. 22.11.2019

OBS! OPFØLGNINGSHOLDET ER OVERBOOKET.

Har du tidligere været på Montebello, men er motivationen for at træne dalet, kan du nu søge om at komme på et opfølgningshold på Montebello den 21. marts til 11. april 2020.

Kriterierne for at komme i betragtning til et opfølgningsophold på Montebello er:

  • Du har været på et Montebello grundhold indenfor 12-24 måneder
  • Du træner fortsat, men er fysisk udfordret i forhold til at opretholde træning i den nødvendige intensitet og regelmæssighed
  • Du har behov for repetition og justering af trænings- og behandlingsplan ved inspiration, supervision og vejledning af et tværfagligt sundhedsteam (ergoterapeut, fysioterapeut, læge, sygeplejerske)
  • Du er ikke faldet i funktionsniveau og er fortsat fysisk og kognitiv intakt (fase 1-2).

Formålet med din deltagelse på opfølgningsholdet er, at du i større grad vil være i stand til at fastholde nuværende funktionsniveau og en aktiv livsførelse, samt genetablere gode træningsvaner, som modvirker dine parkinson symptomer.

Opfølgningsholdet er en del af et pilotprojekt. I efteråret 2019 deltog 11 parkinsonpatienter på det første opfølgningshold på Montebello, og evalueringen fra holdet viste overvejende positive resultater. Holdet optog en film, som også viser deres glæde ved at være afsted.

SE FILM: Montebello Pilotprojekt 2019.

For at komme på Montebello skal du have en henvisning fra din neurolog eller praktiserende læge. Du kan læse mere om Montebello, henvisningsskemaer mv. på Nordsjællands Hospitals hjemmeside. Du kan også kontakte Montebellosekretariatet på tlf. 48295210 (mandag kl. 13.00-15.00, tirsdag kl. 9.00-12.00 og torsdag/fredag kl. 10.00-12.00).

Kort om Montebello 

Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for et intensivt træningsophold. Bor man uden for Region Hovedstaden skal man selv afholde udgiften til transporten til og fra Montebello. 

På Montebello er der fysioterapeuter og ergoterapeuter, som træner med dig. De forventer, at du også træner selv uden for de fastsatte behandlingstider, ligesom der lægges op til, at du efter din hjemkomst kan selvtræne ud fra de råd og vejledninger, som du har fået på Montebello.​

Når du bliver indlagt på Montebello er der fokus på:

  • Viden om træning i forhold til diagnose samt fokus på at støtte patienten til at handle selv
  • Konditionstræning, balancetræning, muskelstyrke – og udholdenhed samt vedligeholdelse af ledbevægelighed
  • Mimik og stemmetræning.