Nyt redskab: Well-Being Map

Oprettet d. 01.04.2014

Parkinsons´s Well-Being Map er oversat til dansk og tilgængeligt hos mange danske neurologer. Redskabet kan også benyttes online via denne hjemmeside.

Parkinson’s Well-Being Map er udviklet af medicinalfirrmaet UCB med rådgivning fra mennesker med Parkinson og i samarbejde med den europæiske parkinsonorganisation (EPDA), den engelske organisation Cure Parkinson’s Trust og en spansk forening.

Redskabet har til formål at hjælpe mennesker med Parkinson med at overvåge og registrere deres symptomer over tid.  Værktøjet giver også folk mulighed for at opsummere deres sundhed og trivsel som forberedelse til deres konsultation hos lægen.
Ideen er, at man ved at benytte Parkinson’s Well-Being Map, får mulighed for at få et visuelt oveblik over de mange forskelligartede symptomer, der påvirker dagligdagen. Parkinsons sygdom forbindes ofte med bevægelsesproblemer, kendt som “motoriske symptomer”.

Der er dog efterhånden en stigende opmærksomhed på symptomer, der også associeres til Parkinsons sygdom, men som ikke relateres direkte til bevægelse. Disse kendes som non-motoriske symptomer, og rummer blandt andet søvnforstyrrelser, sansemæssige symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer.

LÆS MERE: Non-motoriske symptomer

Parkinson’s Well-Being Map giver overblik over både de motoriske og non-motoriske symptomer. På denne måde er der mulighed for at få talt om alle aspekter ved Parkinson, og særligt det, der er vigtigst for den enkelte. Ved at benytte redskabet er der ligeledes mulighed for at se om de enkelte symptomer forbedres eller ej.

PRØV REDSKABET: Well-Being Map