Nyt projekt: Mening og mestring

Oprettet d. 28.11.2014

Bor du i Esbjerg, Odsherred, Frederiksberg eller Aalborg kommune og har du vanskeligt ved at udføre dit job? Så er dette projekt måske noget for dig.

Projekt Mening og Mestring har til formål at støtte personer, som på grund af kognitive vanskeligheder har svært ved at fastholde sit job eller at få et job. Projektet ledes af Danske Handicaporganisationer, som har fået midler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemførelsen af projektet. I projektet samarbejder Parkinsonforeningen med 8 andre patientforeninger og/eller handicaporganisationer, bl.a. Hjernesagen og Spastikerforeningen.

Hvad går projektet ud på?
Hvis du bliver tilknyttet projektet, vil du blive tilbudt en neuropsykologisk udredning og herefter et samtaleforløb med Parkinsonforeningens socialrådgiver og en neuropsykolog. Samtalerne vil omhandle hvordan du i øjeblikket mestrer din jobsituation, hvilken indvirkning de kognitive problemer har for arbejdets udførelse, hvordan du kunne håndtere og mestre vanskelighederne på en anderledes måde, samt hvilken eventuel støtte, du har brug for.  Parkinsonforeningen vil samarbejde med dit lokale jobcenter under hele forløbet, således at den støtte du eventuelt har brug for, bliver afpasset din særlige situation som parkinsonramt.

Hvis dette har vakt din interesse
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet er du meget velkommen til at kontakte socialrådgiver Kirsten Hoff på telefon 3635 0230 eller sende en mail til kh@parkinson.dk.

 

(Illustration: iStock)