Nyt fra Udbetaling Danmark

Oprettet d. 14.12.2014

Fra 2015 gælder der nye regler for landets 1 mio. folkepensionister og 225.000 førtidspensionister. Blandt andet kan pensionister se frem til en årlig efterregulering af deres pension.

Alle folke- og førtidspensionister får fremover automatisk en efterregulering af deres pension, når året er omme, og årsopgørelsen fra SKAT er klar. Det betyder, at Udbetaling Danmark laver en beregning af, om du har fået det i pension, du har ret til. Har du fået for lidt, får du penge udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale penge tilbage. Den automatiske efterregulering sker første gang i 2016.

Hvis pensionister gerne vil undgå overraskelser ved efterreguleringen, kan de med fordel holde deres forskudsopgørelse opdateret i løbet af året. De nye regler sikrer nemlig også, at Udbetaling Danmark løbende får forskudsoplysninger fra SKAT. Dem bruger Udbetaling Danmark til automatisk at tilpasse af pensionistens månedlige udbetalinger i løbet af året. Det er en fordel for de pensionister, der har store ændringer i deres indkomster i løbet af året – f.eks. fordi de igangsætter en ratepension eller får uventet høj eller lav indkomst som selvstændige ved siden af folkepensionen.

Udbetaling Danmarks løbende tilpasning af udbetalingerne vil ikke kun ske ud fra den aktuelle forskudsopgørelse, men også ud fra oplysninger fra bl.a. SKATs indkomstregister. Alt i alt sikrer Udbetaling Danmarks genbrug af skatteoplysninger, at pensionisten ikke skal give de samme oplysninger to steder – og samtidig får pensionisten øget tryghed og en mere præcis beregning af sin pension.

De nye regler ændrer ikke på vilkårene for, hvornår man er berettiget til at få folke- og førtidspension og heller ikke på de udbetalingssatser, der gælder. 

LÆS MERE: Borger.dk

På borger.dk kan du også se, hvilke oplysninger du fortsat skal huske at give Udbetaling Danmark, og hvordan du gør. Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.