Nye rehabiliteringstilbud i 2018

Oprettet d. 24.10.2017

Det overordnede formål med rehabilitering er at bidrage med rådgivning, viden og fysisk træning, således at parkinsonramte og deres pårørende får værktøjer til håndtering af sygdommen og dermed bedre livskvalitet. Parkinsonforeningen har fået 20 mio. kr. fra satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til at tilbyde rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. 

Rehabiliteringsprojektet er inddelt i fase 1, fase 2-3 og fase 4 svarende til Danmodis’ forløbsfaser i Parkinsons sygdom.

Fase 1 - Weekendkurser

Tilbuddet i fase 1 henvender sig til nydiagnostiserede parkinsonramte og deres pårørende. Formålet med tilbuddet er at tilbyde parkinsonramte og pårørende en tværfaglig viden om, hvordan man bedst muligt lever med Parkinson, herunder hvordan man i videst muligt omfang kan fastholde en arbejdsmarkedstilknytning.

  • 25.-26. august 2018 (Sano i Aarhus)
  • 24.-25. november 2018 (Sano i Skælskør)

Fase 2-3 - To-ugers-ophold og opfølgningsuge

Tilbuddet i fase 2 og 3 henvender sig til parkinsonramte i vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase. Dette betyder, at den parkinsonramtes symptomer er bilaterale (ofte asymmetriske) og giver anledning til funktionspåvirkning. Der kan være problemer med funktioner som synke, tale og ansigtsudtryk i lighed med, at balance og gang ofte vil være påvirket. Den pårørende deltager de sidste to dage.

  • Uge 11-12 (Sano i Middelfart) - Forundersøgelsesdag den 23. februar og den 2. marts - Opfølgninsdag den 13. juni - Ansøgningsfrist den 5. januar.
  • Uge 15-16 (Sano i Skælskør) - Forundersøgelsesdag den 7. og 9. marts - Opfølgningsdag den 4. juli - Ansøgningsfrist den 26. januar.
  • Uge 23-24 (Sano i Skælskør) - Forundersøgelsesdag den 4. og 18. maj  - Opfølgningsdag den 5. september - Ansøgningsfrist den 26. marts.
  • Uge 37-38 (Sano i Middelfart) - Forundersøgelsesdag den 24. og 31. august - Opfølgningsdag den 12. december - Ansøgningsfrist den 2. juli.
  • Uge 44-45 (Sano i Skælskør) - Forundersøgelsesdag den 5. og 12. oktober - Opfølgningsdag den 30. januar 2019 - Ansøgningsfrist den 20. august.

Som noget nyt kan tidligere deltagere på et to ugers ophold på enten Vejlefjord eller Sano komme på et opfølgningsforløb af en uges varighed.

  • Uge 39 (Sano i Skælskør) - Ansøgningsfrist den 4. august.

Fase 4 - Hjemmebesøg

De forebyggende hjemmebesøg henvender sig til patienter i den sene fase af sygdommen (fase 4) og har som formål at understøtte den parkinsonramte i at forblive i eget hjem så længe som muligt. Indsatsen skal afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, dels for patienten, dels for den pårørende, samt pege på hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte familiens ressourcer.

Patienten skal henvises via neurolog. Derudover skal patienten eller neurologen have en aftale med en repræsentant fra patientens hjemkommune, som vil deltage på det andet hjemmebesøg.

Der vil blive afviklet 15 hjemmebesøg pr. år i hele landet – dog vil der i 2017 blive afviklet 7 hjemmebesøg, da henvisningsperioden først begyndte 1. august. 

Henvisning

Til alle rehabiliteringstilbuddene kræves en henvisning, som du kan finde under de enkelte faser her.

Vil du vide mere?

Projektleder i Parkinsonforeningen Marlene Grønnegaard Sørensen: Tlf. 3635 0235 eller ms@parkinson.dk.

Sano - Parkinsonlinjen: Tlf. 78790070.