Ny seniorpension: Tjek om du kan søge

Oprettet d. 24.03.2020

Det er ikke altid muligt at forene parkinson med fuldtidsarbejde.
Der er nu skabt en ny mulighed for førtidspension dig, der har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension. Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020. Det er i 2020 din kommune, der vurderer, om du opfylder kravene for seniorpension. I 2021 overgår kompetencen til ATP. Hvis du får afslag, kan du klage over kommunens afgørelse senest fire uger efter, du modtog afslag. 

Kan jeg få seniorpension?
Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.
Arbejdsevnen skal alene vurderes ift. dit seneste arbejde og de arbejdsfunktioner, du udførte her, hvilket er en lempelse ift. fleksjob og almindelig førtidspension.
Din nedsatte arbejdsevne skal dokumenteres af en læge.

Sådan søger du seniorpension
Du søger om seniorpension i jobcenteret i din kommune.

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?
Du kan få 19.092 kr. (2020) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2020 få 16.229 kr. før skat.
Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende.
Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Har du spørgsmål til seniorpension?
Hvis du har spørgsmål til reglerne for seniorpension, så kontakt socialrådgiver Lea Munk Staugaard fra rådgivningen i Parkinsonforeningen.