Ny rapport om Parkinson

Oprettet d. 04.03.2016

I 2014 udarbejdede COWI en analyse for Parkinsonforeningen, der dels opgjorde antallet af parkinsonpatienter i Danmark og dels belyste patienternes forsørgelses-status i 2010. Analyserne blev i 2014 offentliggjort i en international artikel samt i rapporten: Parkinsonpatienternes forsørgelsesstatus.

Parkinsonforeningen har ønsket at få gennemført en opdatering af denne analyse og af antallet af parkinsonpatienter i 2015, samt at få foretaget en belysning af, hvilke typer af forsørgelse, der går forud for førtidspension – for de parkinsonpatienter der modtager førtidspension.

Projektet er finansieret af Parkinsonforeningen. Cand. polit., ph.d. Niels Anker, COWI A/S har gennemført analyserne på grundlag af data fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret, Beskæftigelsesministe-riets DREAM-database og en række registre i Danmarks Statistik.

I forbindelse med afgrænsningen af gruppen af parkinsonpatienter har neurolog, overlæge Tove Henriksen, Bispebjerg Hospital stået for fastlæggelsen af kriterier med hensyn til, hvilke lægemidler med tilhørende dosering, styrke og indikation for ordination, der indgår i undersøgelsens inklusionskriterier.

LÆS MERE: Rapport fra COWI