Ny parkinsonmedicin på gaden

Oprettet d. 24.05.2016

Måske har du hørt, at der netop er kommet ny parkinsonmedicin på gaden i Danmark? 

Parkinsonforeningens lægekonsultent Tove Henriksen opridser her en række fakta om Xadago (Safinamide), der netop er blevet frigivet i Danmark. Det nye præparat kommer fra lægemiddelfirmaet Zambon og rettes mod de motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom.

Effekt
Safinamid er en såkaldt MAO-B-hæmmer, men har også effekt på glutamatfrigivelsen. Effekten af Safinamed kan derfor i nogen grad sammenlignes med effekten af de MAO-B-hæmmere, som allerede er på markedet i Danmark, såsom Rasagilin eller Eldepryl - i kombination med Amantadin.

Studier tyder på, at safinamid øger ”on-tiden” og kan mindske sværhedsgraden og varigheden af levodopaudløste hyperkinesier (overbevægelser). Dette kan forlænge effekten af levodopa på de motoriske symptomer.

Anvendelse
I tillæg til levodopa eller i kombination med levodopa og andre præparater mod Parkinsons sygdom.

Hvilke patienter?
Præparatet anbefales til parkinsonpatienter med svingende motorik, såkaldte fluktuationer.

Praktisk information
Safinamid forhandles i Danmark i 50 mg og 100 mg pakninger. Man starter behandlingen med 50 mg og kan eventuelt trappe op til 100 mg. Det gives som en enkelt dosering i døgnet. Der er ikke aktuelt generelt tilskud til medicinen, men lægen kan søge om enkelttilskud i Sundhedsstyrelsen.

Bivirkninger
De hyppigst indberettede bivirkninger i de kliniske studier, der foreligger aktuelt, er problemer med at falde i søvn, overbevægelser, træthed i dagtiden, svimmelhed, hovedpine og blodtryksfald ved stillingsskift.

Forsigtighed
Safinamid må ikke anvendes hos personer med svær leverpåvirkning.  Det må ikke anvendes sammen med andre lægemidler med effekt på MAO-B-systemet, det vil sige mange præparater mod depression eller rasagelin/eldepryl. Der skal udvises forsigtighed ved samtidig behandling med andre antidepressiva af typen SSRI og SNRI præparater. Man må heller ikke samtidig blive behandlet med petidin, som er et smertestillende præparat.

Det anbefales, at gravide eller ammende kvinder ikke anvender præparatet. Det nå heller ikke anvendes til patienter med nethindesygdomme.

Kontakt din neurolog, hvis du vil vide mere om Xadago (Safinamide).

 

Foto: iStockphoto