Ny kan du ansøge om rehabilitering

Oprettet d. 23.01.2017

Henvisningsskemaer til rehabiliteringstilbud i 2017 ligger klar, og parkinsonramte eller deres pårørende kan allerede nu søge om at komme med på et af de eftertragtede rehabiliteringsforløb, som bliver udbudt i 2017.

Alle rehabiliteringstilbuddene samles på Sano, som har afdelinger i Aarhus, Middelfart og Skælskør. Som hidtil vil der blive udbudt weekendkurser til fase 1 (nydiagnosticerede), to ugers ophold til fase 2-3 (vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase) og hjemmebesøg til fase 4 (den sene fase). Derudover vil parkinsonpatienter i fase 2-3, som tidligere har været på et to ugers ophold, kunne komme på et opfølgningsforløb af en uges varighed.

Fase 1
Weekendkurser er for nydiagnosticerede og deres pårørende og har fokus på sygdomslæring og træning. Formålet med tilbuddet er at tilbyde den parkinsonramte og hans/hendes pårørende en tværfaglig viden om, hvordan man bedst muligt lever med Parkinson, herunder hvordan man i videst muligt omfang kan fastholde en arbejdsmarkedstilknytning. Alle parkinsonramte får et individuelt træningsprogram med hjem, som skal fastholde motivationen, når hverdagen atter vender tilbage.

Weekendkurser i 2017 for fase 1 (nydiagnosticerede):

  • 1.-2. april (Skælskør)
  • 10.-11. juni (Middelfart)
  • 9.-10. september (Skælskør)
  • 18.-19. november (Aarhus)

LÆS MERE: Weekendkurser

Fase 2-3
Tilbuddet i fase 2 og 3 henvender sig til parkinsonramte i vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase. Formålet med tilbuddet er at øge den parkinsonramtes evne til at mestre sin hverdag, inklusiv et eventuelt arbejde, så optimalt som muligt. Indholdet vil blive afviklet i en vekselvirkning mellem individuel træning, holdtræning, undervisning, mestringssamtaler, workshops osv. Pårørende vil, udover at de opfordres til at deltage på forundersøgelsesdagen, blive tilbudt at deltage to af dagene i forløbet.

Rehabiliteringsforløbet består af én hel visitationsdag på Sano, to ugers intensivt ophold på Sano, et opfølgningsforløb på ti uger i eget hjem samt efterfølgende én hel opfølgningsdag på Sano.

To ugers ophold i 2017 for fase 2-3 (vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase):

  • Uge 17-18 (Skælskør)
  • Uge 25-26 (Skælskør)
  • Uge 38-39 (Middelfart)
  • Uge 43-44 (Skælskør)

Som noget nyt vil tidligere deltagere på et to ugers ophold på enten Vejlefjord eller Sano kunne komme på et opfølgningsforløb af en uges varighed. Tilbuddet er særligt målrettet de personer, som på grund af faldende aktivitet kan profitere af en intensiv opfølgning.  Forløbet tilrettelægges således, at det bygger oven på den viden og de aktiviteter, den enkelte deltager har modtaget tidligere og fokuserer herfra på, hvordan dette ophold vil kunne føre over i livsstilsændringer.

En uges opfølgning i 2017 for fase 2-3 (vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase):

  • Uge 36 (Skælskør)

LÆS MERE: To ugers ophold og opfølgningsforløb

Fase 4
Der vil ligesom tidligere år være mulighed for at få hjemmebesøg for de patienter, som lever i den sene fase af sygdommen. Hjemmebesøgene har til formål at understøtte den parkinsonramte i at forblive i eget hjem så længe som muligt. Indsatsen skal afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, dels for patienten, dels for hans eller hendes pårørende, samt pege på hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte familiens ressourcer. Som noget nyt er det hjemkommunen, som skal henvise via neurolog og efter aftale med patienten.

Hjemmebesøgene bliver afviklet fra 1. august 2017 og er for parkinsonramte i hele landet. Henvisningsskemaer vil komme på hjemmesiden i løbet af foråret 2017.

LÆS MERE: Hjemmebesøg