Ny brochure: Offentlige støttemuligheder

Oprettet d. 16.12.2011

Mange medlemmer har efterlyst en indføring i, hvilke offentlige støttemuligheder, der er relevante for parkinsonramte med en funktionsnedsættelse - herunder oplysninger om, hvor man henvender sig og om klagemuligheder.

Parkinsons sygdom er en progredierende sygdom og med dette følger løbende nye behov for viden og rådgivning om eksempelvis støttemuligheder. Her kan brochuren hjælpe med at overskueliggøre mulig støtte som supplement til rådgivningen fra eksempelvis foreningens socialrådgiver.

Formålet med brochuren er således at besvare de mange spørgsmål, der rejser sig, når man bliver ramt af en kronisk sygdom som Parkinsons sygdom. Herunder spørgsmål i forhold til økonomi, hvilken støtte der er, hvis man har behov for psykologhjælp og hvad man kan gøre, hvis arbejdet begynder at vokse én over hovedet.

Brochuren er udformet som et opslagsværk, som du som parkinsonramt eller pårørende kan bruge alt efter, hvilke problemer og hvilke behov, der måtte melde sig.

FAKTA
Udarbejdet i 2011
Skrevet af Parkinsonforeningens socialrådgiver Kirsten Hoff
32 sider

LÆS MERE: Bestil brochuren