Neurolog med konsulentfunktion søges til Sano

Oprettet d. 11.01.2018

Stillingen er for dig, der har interesse i Parkinsons sygdom og er:

 • Kommende neurolog, som ønsker at videreudvikle dit kendskab til Parkinson patienters kliniske præsentation og komplekse sygdomsforløb eller
 • Speciallæge i neurologi med subspeciale i Parkinson, som ønsker at bringe din ekspertviden i spil i rehabiliterings forløb målrettet Parkinson patienter.

Om Sano som et led i samarbejdet med Parkinsonforeningen har vi fået satspuljemidler til at varetage rehabilitering for mennesker med Parkinson. Patienterne, der er i rehabilteringsforløb på Sano, er primært kendetegnede ved, at de har komplekse funktionsnedsættelser og aktivitetsproblematikker samt oftest også både kognitive, logopædiske og sociale udfordringer. Arbejdet med målgruppen giver derfor stor indsigt i personer med Parkinsons syge’s komplekse sygdomsforløb og behandlingen heraf.

Om stillingen
Stillingen er nyoprettet, og der vil derfor blive rig mulighed for at præge stillingen. Funktionen indebærer et samlet fremmøde primært på Sano Skælskør ca. 10-12 hele dage om året.  Herudover ca. 10-12 undervisningsseancer af 1-2 times varighed , ligeledes fordelt hen over et år.  Visitation samt evt. udviklingsorienteret arbejde kan foregå fra en hvilken som helst location.

Opgaver

 • Visitation af indkomne henvisninger til rehabilitering
 • Deltage i forundersøgelser til med henblik på vurdering af om et ophold er relevant for den enkelte
 • Medvirke ved fastlæggelse af patienternes målsætning for forløbet.
 • Undervisning af patienter på rehabiliteringsophold • Undervisning af personalet mhp. formidling af ny viden inden for parkinsonområdet • Sparringspartner for leder af videnscentret og evt. for manden for styregruppen for parkinsonrehabilitering
 • Dokumentation, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning.

Den lægelige konsulent forventes at medvirke til identifikation af forskningsemner, samarbejde med eksterne forskningsmiljøer er også en del af opgaven.  Der vil være et tæt samarbejde med Leder af videnscentret for Parkinson, overlæge Kristian Winge samt Sanos sundhedsfaglige chef.

Kvalifikationer

 • Speciallæge i neurologi eller hoveduddannelseslæge i  neurologi
 • Lyst og engagement til at indgå i et tværfagligt samarbejde, med patienten og delvist pårørende som en aktiv del af teamet
 • Nysgerrig og engageret med et ønske om at medvirke ved udvikling af nuværende rehabiliteringstilbud således at rehabilitering for mennesker med Parkinson kan opnå en permanent bevilling
 • Positiv tilgang til at gå på arbejde, tillidvækkende og en god samarbejdspartner.

Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og individuel aftale. Ansøgningsfrist er den 29. januar 2018, og samtaler afholdes den 25. januar med tiltrædelse hurtigst muligt herefter. Send din ansøgning til jobskalskoer@sanocenter.dk

LÆS MERE: Det fulde stillingsopslag

Læs endvidere om os på www.sanocenter.dk og kontakt meget gerne sundhedsfaglig chef Annie Abildtrup på tlf. 2149 5481, hvis du vil vide mere om stillingen.