Millionbeløb til forskning i dans

Oprettet d. 12.12.2018

Hvordan kan man samskabe erfaringsbaseret, hverdagsforankret viden om den terapeutiske brug af dans? Hvilke potentialer og udfordringer er der i patientinddragende, participatorisk forskning og forskningskommunikation?

I et forskningsprojekt, som er ledet af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra Roskilde Universitet, vil borgere med Parkinsons sygdom, pårørende og forskere sammen reflektere over deres erfaringer med danseforløb. Projektet baserer sig på et kollaborativt forskningsdesign, der bygger på dialogisk kommunikationsteori og gør brug af en række forskellige kreative samskabelsesmetoder.

Projektet modtager en bevilling på 5,3 millioner kroner under VELUX FONDENs HUMpraxis-program.

”Patientinddragelse, hvor patienten sættes i centrum, er blevet et vigtigt princip på policy-niveau både internationalt og i Danmark. Imidlertid er der mange udfordringer i praksis, og ofte bliver patienternes stemmer ikke i tilstrækkelig grad respekteret og inddraget i behandling, forskning og forskningskommunikation. Desuden mangler vi erfaringsbaseret viden om betydningen af dans som kunstnerisk og terapeutisk aktivitet i behandlingen af Parkinsons sygdom,” siger professor Louise Phillips og tilføjer:

”Vi mener, at projektets store potentiale ligger i, at en stor gruppe på cirka 40 borgere og pårørende kommer til at deltage i projektet som medforskere sammen med danseinstruktører og os universitetsforskere.  Og at dette vil foregå ved brug af en række kreative samskabelsesmetoder, hvor vi vil skabe viden med udgangspunkt i deltagernes kropslige, sensuelle og æstetiske erfaringer med Parkinsons-danseforløb”, fortæller RUC-professoren.

En af hovedmetoderne er fortællerværksteder, hvor borgere, pårørende og forskere vil samskabe viden på baggrund af deres erfaringer med dans. Denne viden vil blive formidlet gennem grafiske fortællinger.

Et af projektets mål er at kvalificere og fremme patientinddragelse i behandling, forskning og formidling i forbindelse med Parkinsons sygdom og andre sygdomme. Et andet mål er at kvalificere brugen af dans som terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.

Med hensyn til forskning er projektets mål at bidrage til forskningsfelterne om dialogisk kommunikation, patientinddragelse og kvalitativ og kunstbaseret forskning om sundhed - især narrativ og grafisk medicin.

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivoli Balletskole. Det ledes af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. 

Teksten stammer fra Roskilde Universitet og Parkinsonforeningen glæder sig til samarbejdet!