Leder af Videnscenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Oprettet d. 24.10.2017

Parkinsonforeningen og Sano søger en leder til et nyoprettet Videnscenter for Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom (VRP). Ud over ledelsen af videnscentret består opgaven i at varetage den overordnede udvikling af Sanos samlede rehabiliteringsindsats til mennesker med Parkinsons sygdom.

VRP er sammen med den øvrige rehabiliteringsindsats for parkinsonramte finansieret af satspuljemidler, foreløbig frem til og med 2020.

Ambitionen med videnscentret er at være et tydeligt samlingspunkt for viden og udvikling inden for rehabiliteringen til mennesker med Parkinson i Danmark, herunder at sikre en kontinuerlig udvikling af de rehabiliteringsydelser, der bedst muligt understøtter forskellige indsatser til målgruppen. I forhold til selve rehabiliteringsindsatsen er målet endvidere, at vi efter 2020 har en permanent forankring af rehabilitering til parkinsonramte.

Videnscentret er organisatorisk placeret på Sano og med reference til centerchefen. I en faglig og forskningsmæssig sammenhæng refererer lederen til formanden for den af Parkinsonforeningen nedsatte styregruppe for videnscentret. Der vil være et tæt samspil mellem centerlederen, formanden, Parkinsonforeningen og Sanos sundhedsfaglige chef.

Opgaverne i stillingen er:

 • At indsamle og formidle viden om rehabilitering til gavn for parkinsonramte og deres pårørende, herunder sikre formidling af viden samt tilbud om kompetenceudvikling til kommunale medarbejdere og andre fagpersoner, der er involveret i rehabilitering til parkinsonramte
 • Pege på udviklings- og forskningsbehov inden for området, herunder medvirke til at assistere opstart og koordinering af konkrete forskningsprojekter
 • Medvirke ved planlægning og afvikling af den samlede rehabiliteringsindsats for parkinsonramte, således at indsatsen bygger på den højeste evidens samt bidrager til den bedst mulige bæredygtighed.​

Den ideelle kandidat har:

 • En kandidatgrad evt. inden for det sundhedsfaglige område
 • Viden om og erfaring med rehabilitering
 • Dokumenteret erfaring med projektledelse, evt. inden for forskning og/eller ift. kompetenceudviklingstiltag
 • Gode formidlingskundskaber, både skriftligt og mundtligt
 • Stærke evner ift. etablering af netværk samt samarbejde med mange forskellige interessenter
 • Evt. erfaring med fondsansøgninger.

På det personlige plan er du:

 • Selvstændig med et stort drive, men kan samtidig indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Ambitiøs, nytænkende og udviklingsorienteret ift. projektledelse, organisation og samarbejde
 • God til at navigere i et univers med mange interessenter og med mange bolde i luften.

Vi tilbyder
En attraktiv deltidsstilling på 25-30 timer om ugen med mulighed for at præge udviklingen inden for rehabilitering til mennesker med Parkinson. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse.

Der vil være mulighed for (at fortsætte) egen forskningsaktivitet parallelt med jobbet som leder af videnscentret for VRP.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning til skaelskoer@sanocenter.dk senest den 10. november 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. november 2017.

Vi forventer opstart i stillingen senest 1. januar 2018. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til regional overenskomst.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sundhedsfaglig chef på Sano, Annie Abildtrup, på mail aabildtrup@sanocenter.dk og telefon 2149 5481 eller direktør for Parkinsonforeningen, Astrid Blom, på mail ab@parkinson.dk og telefon 6072 6313.

Materiale vedr. funktion og leverancer vil kunne rekvireres ved henvendelse til Annie Abildtrup.

Læs mere om Sano og Parkinsonforeningen på hhv. www.sanocenter.dk og www.parkinsonforeningen.dk.

PRINT: Stillingsopslaget.