Lægemiddelstyrelsen styrker kommunikation om medicinforsyning

Oprettet d. 29.06.2020

Lægemiddelstyrelsen vil fremover i højere grad informere om forsyningsproblemer, der kan få behandlingsmæssige konsekvenser for patienter.

Derfor har styrelsen lanceret en ny mulighed for løbende at blive opdateret med information om forsyningsvanskeligheder med medicin, som forventes at komme til at påvirke behandlingen af patienter i Danmark. Du kan abonnere på nyhedsbrevet her (vælg Meddelelser om forsyningsproblemer).

Parkinsonforeningens medlemmer har tidligere oplevet mangel på medicinen Sinemet, hvilket landsformanden Michael Buksti rettede kritik af i et debatindlæg i Altinget.

Lægemiddelstyrelsens nye initiativ er da også opstået på baggrund af pressens stigende opmærksomhed på problemet før corona-krisen indtraf.

Siden da har styrelsen skabt et tættere samarbejde med virksomhederne for at skabe transparens omkring eventuelle forsyningsproblemer. Styrelsen modtager derfor nu flere indberetninger om forsyningsvanskeligheder fra virksomhederne, og disse indberetninger indeholder mere deltaljeret information om de konkrete forsyningsvanskeligheder.