Kursus i Parkinsons sygdom for psykologer udbydes nu

Oprettet d. 18.09.2020

Foto: Robert Wengler

Der mangler psykologer, der med viden og interesse for Parkinsons sygdom kan tilbyde persononer med parkinson og deres pårørende samtaler. Derfor udbyder Parkinsonforeningen et kursus til psykologer, der både i liberalt erhverv og ansat i kommunalt/regionalt regi møder personer, der har parkinson i familien. Kurset afholdes på Uddannelsescentret Fredericia fredag d. 4. december fra kl. 10-16. 

Kurset giver indføring i Parkinsons sygdoms opståen, symptomer, medicinering og de fysiske forandringer den progredierende sygdom medfører. Desuden har kurset fokus på de udfordringer, som ændringerne giver af psykisk og social karakter - både hos de ramte og deres pårørende.

Formålet er, at du som psykolog får indsigt i sygdommen og dens konsekvenser, så du bliver i stand til at planlægge og gennemføre interventioner for klienter med parkinson og deres pårørende i alle stadier af sygdommen.

Kurset gennemføres som udgangspunkt ved fysisk fremmøde og oplæg med mulighed for spørgsmål.

Underviserne er neurolog og tidl. overlæge Kristian Winge samt psykolog, specialist i sundhedspsykologi og tidl. neuropsykolog Susanne Ohrt.

Efter deltagelse på kurset kan du optages på Parkinsonforeningens liste over psykologer med særlig viden om parkinson, som er tilgængelig på vores hjememside.

Hvis forholdene ift. Covid-19 umuliggør et fysisk kursus, gennemføres kurset webbaseret.

LÆS MERE: Info om program og tilmelding