Kommunerne kan nu søge om midler til et fællesskabsklippekort

Oprettet d. 27.02.2018

Sundhedsstyrelsen udlodder over 28 mio. kr. som skal give hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har valgt privat eller kommunal leverandør, mulighed for at deltage i sociale aktiviteter via et såkaldt fællesskabsklippekort.

Med fællesskabsklippekortet kan medarbejdere i hjemmeplejen give de ældre hjemmehjælpsmodtagere, som oplever ensomhed, udvidet vejledning om kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter. Men klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger. Det kan fx være at deltage i arrangementer i Parkinsonforeningen eller andre netværk, som er relevante for den enkelte borger.
Formålet er at støtte og styrke de ældres mulighed for at deltage i civilsamfundets aktiviteter og på den måde afhjælpe ensomhed.

Det er din lokale kommune, der kan ansøge Sundhedsstyrelsen om del i midler til fælleskabsklippekortet. I kan som kreds eller klub kontakte Jeres kommune og opfordre dem til at søge puljen. 

Læs mere om puljen og frister her