Kommunalreformens betydning

Oprettet d. 02.04.2013

DH HAR BRUG FOR DIN MENING
Politikerne på Christiansborg er lige nu ved at evaluere konsekvenserne af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 og medførte store ændringer på handicapområdet. De store evalueringsrapporter der nu er i høring har desværre ikke undersøgt, hvordan borgerne har oplevet reformen. Danske Handicaporganisationer (DH) har her mulighed for at tilføre evalueringen et væsentligt ekstra aspekt. For at få indflydelse på den politiske proces har de derfor stort behov for mere viden om, hvordan personer med handicap oplever konsekvenserne af kommunalreformen.

Til det formål har DH udarbejdet et spørgeskema. Formålet er at få så mange personer med handicap som muligt til at besvare spørgeskemaet. Resultaterne skal bruges i DH’s arbejde med at påvirke den politiske proces, så der kommer fokus på de problemer, der enten er opstået eller ikke blevet løst med kommunalreformen.

DH har valgt at bruge et internetbaseret spørgeskema (Surveymonkey). Særligt for skærmlæsebrugere er det nyttigt at vide, at spørgsmålene gentages før første svarmulighed. Det tager ca. 15 minutter at besvare spørgsmålene og resultaterne af undersøgelsen vil blive formidlet på DH’s hjemmeside.

For at besvare spørgeskemaet skal du gå ind på dette link (hold control-tasten ned og tryk på venstre museknap):

https://www.surveymonkey.com/s/VSM9L39

DH vil gerne bede om svar på spørgeskemaet senest søndag den 7. april 2013. De holder systemet åbent så længe den politiske proces ifm. evalueringen er i gang, så senere svar er også meget velkomne.